Uw administratieve rompslomp effectief getackeld

Werkgeverschap brengt de nodige verplichtingen en risico’s met zich mee. Als personeels- en kennispartner van honderden ondernemingen en de grootste brancheorganisaties van Nederland, weten wij als geen ander wat er allemaal op u af komt, wanneer u besluit (extra) medewerkers aan te nemen.

Om u te helpen het overzicht te bewaren, zetten we de voornaamste zaken even kort op een rijtje.

▸ Contracten opstellen

U bepaalt hoeveel uur de medewerker gaat werken en voor welke periode en u vervat dit in een rechtsgeldige arbeidsovereenkomst. Let op: u mag nieuwe medewerkers drie contracten in twee jaar bieden, alvorens u hen in vaste dienst moet nemen.

▸ Uitbetalen

U betaalt de medewerker de contractueel afgesproken uren uit. U kunt dit wekelijks, vierwekelijks of maandelijks doen. Tevens moet u rekening houden met de bepalingen uit uw cao. Mocht de medewerker op onregelmatige tijden werken of overuren maken, dan moet u hier vaak een opslag op het loon voor betalen. Ook dient u rekening te houden met de afgesproken vergoedingen, zoals een reiskosten- of maaltijdvergoeding. Let op: het komt voor dat werknemers er om vragen, maar het direct uitkeren van reserveringen (vakantiegeld en vakantiedagen) is niet toegestaan. Wel zijn er in een aantal branches uitzonderingen gemaakt. Weet u niet zeker of uw branche hier onder valt? Neem dan contact op met uw branchevereniging of bel ons. Wij zoeken dit vrijblijvend voor u uit.

▸ Loonstroken en jaaropgaven verzorgen

U moet zorgen voor kloppende en overzichtelijke loonstroken, waarin uw medewerker duidelijk kan zien hoe hoog het bruto loon is, hoeveel er aan afdrachten (pensioen, sociale premies, etc) wordt voldaan en hoe hoog het netto loon is. Tevens dient u de opbouw van vakantiedagen en vakantiegeld te vermelden op de loonstrook.

Premies afdragen

U bent als werkgever verantwoordelijk voor de afdracht van alle premies, van pensioen tot sociale premies. De premies en pensioenkosten kunnen verschillen per sector en branche.▸ Verzekeringen afsluiten

Ook het afsluiten van de benodigde verzekeringen is uw verantwoordelijkheid. Denk hierbij aan de aansprakelijkheidsverzekering. Deze is niet verplicht, maar het kan u wel veel zorgen besparen. Daarnaast heeft u de keuze om bijvoorbeeld een ongevallenverzekering of een verzuimverzekering af te sluiten. Vooral de verzuimverzekering is een zeer kostbare verzekering. Om u een inzicht te geven: bij de goedkoopste verzekering betaalt u alsnog tot vier weken eigen risico en wordt alleen het eigen brutoloon vergoed.

▸ Wet- en regelgeving

U moet voldoen aan alle wettelijke eisen die aan werkgeverschap worden gesteld. Deze veranderen jaarlijks. Soms wijzigen er zelfs een aantal keer per jaar zaken waar u van op de hoogte dient te zijn, zoals de hoogte van het wettelijk minimumloon.

▸ Cao

Valt u onder een cao? De kans is groot dat dit wel zo is. Als een cao ‘algemeen verbindend’ is verklaard (AVV), dan kunt u verplicht zijn de cao te volgen als u binnen de werkingssfeer valt. De werkingssfeer wordt bepaald door de werkgevers en werknemers; hierin staat vermeld welke bedrijven binnen een bepaalde cao vallen. Gaat u dit opzoeken? De werkingssfeer staat in de cao vermeld, vaak in het begin. Blijf dit goed in de gaten houden, want cao’s wijzigen periodiek.

▸ Risico’s

Werkgeverschap brengt risico’s met zich mee. U dient hier zich in elk geval bewust van te zijn. Zo komen in het geval van ziekte de kosten voor doorbetaling van het loon en re-integratie voor rekening van de werkgever. Met name in kleine organisaties (tot 10 werknemers), kan één geval van langdurig ziekteverzuim verstrekkende financiële gevolgen hebben. Ook flexibele medewerkers hebben recht op doorbetaling bij ziekte.

 

Ontzorging voor ondernemers
– de rompslomp en risico’s getackeld

Werkgeverschap vergt een forse tijdsinvestering van ondernemers en brengt risico’s met zich mee.  Er zijn diverse tools en programma’s op de markt die u met een of meerdere onderdelen kunnen helpen. Doorgaans zijn die alleen tegen betaling beschikbaar. Graag wijzen we u op een eenvoudige en betaalbare manier om uw administratieve rompslomp effectief te tackelen én alle werkgeversrisico’s af te dekken: payrolling.

Wat is payrolling?

Payrolling is het overnemen van het juridisch werkgeverschap. U als ondernemer plaatst flexibele werknemers op de loonlijst bij uw payrollpartner. De payroller wordt hiermee juridisch werkgever. U blijft de feitelijk werkgever; u bepaalt voor hoe lang iemand in dienst komt en wat hij of zij betaalt krijgt. U blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Wat doet de payrollpartij?

Uw payrollpartner neemt alle juridische werkgeverstaken en -risico’s van u over. De payroller zorgt voor de contracten, tijdige betaling, alle afdrachten en premies, het verstrekken van loonstroken en jaaropgaven, enzovoorts. Omdat de payroller juridisch werkgever is, komt doorbetaling bij ziekte en de verantwoordelijkheid voor een re-integratietraject ook voor zijn rekening.

Doet Nedflex aan payrolling?

Ja, maar we doen wel nét even iets meer dan een ander. Dat vinden wij niet alleen, dat vinden ook grote brancheverenigingen als LTO Arbeidskracht en Koninklijke Horeca Nederland. Daarom hebben zij gekozen voor Nedflex als ontzorgende personeelspartner voor haar leden. Wat die meerwaarde is?

Dat leest u hier.

 

  • Als lid van uitzendbond ABU mag Nedflex de ABU cao hanteren in combinatie met de inlenersbeloning. Dit houdt in dat uw medewerkers volgens de eigen cao krijgen uitbetaald, maar dat u op het gebied van flexibiliteit van de uitzendcao mag hanteren. U bent de eerste 78 weken volledig flexibel, terwijl u in de drie jaar hierna zes contracten mag verstrekken.
  • Als kennispartner van honderden ondernemers, houdt Nedflex u op de hoogte van alle relevante veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving en de voor u geldende cao. Geen avonden googelen meer.
  • Daarnaast fungeren wij als vraagbaak voor u en uw medewerkers, maar ook als luisterend oor. U als werkgever kunt altijd met vragen terecht bij uw relatiebeheerder, het Service Center, onze HR specialisten en onze afdeling Juridische Zaken. Uw werknemers helpen we met alle voorkomende vragen – ook wanneer het om (zeer) persoonlijke zaken gaat, zoals zwangerschap, loonbeslag, enzovoorts. We bieden u en uw medewerkers tevens opleidingen aan via de Nedflex Academy.
  • Die handige tools… die bieden wij u ook. Klanten van Nedflex kunnen kosteloos gebruik maken van een gerenommeerd planningsysteem en het online portal Mijn Nedflex met bijbehorende app waarmee u en uw medewerkers altijd toegang hebben tot alle relevante gegevens.

 

Wat kost payrolling?

Payrolling is altijd maatwerk. Dus wat het voor u gaat kosten, kunnen we niet zeggen. Dat kunnen we wel na een kort, en uiteraard geheel vrijblijvend, gesprek (telefonisch of bij u op de zaak). Als richtlijn bij Nedflex kunt u ervan uitgaan dat wij uw rompslomp en risico’s overnemen voor enkele procenten bovenop het bruto loon. Onderaan de streep kunnen wij voor bijna alle ondernemers een kostenbesparing realiseren; enerzijds doordat wij op basis van collectiviteit voordelige premies en afdrachten kunnen bedingen en anderzijds omdat u geen risico meer loopt én zelf nauwelijks tijd kwijt bent aan de administratieve afhandeling. U geeft de uren door – wij doen de rest.

Meer weten? Neem contact op met een van onze payrollspecialisten, via info@nedflex.nl, 0229 282 999 of kijk zelf of payrolling iets voor u is via www.ispayrollingietsvoormij.nl.

 

Download nu de whitepaper!

En ontdek wat payrolling u en uw organisatie oplevert

Voordelen van payrolling