Fasensysteem

Wettelijk gezien geldt het ketensysteem als wettelijk systeem bij arbeidsrecht om te bepalen hoeveel tijdelijke contracten er binnen een bepaalde periode mogen worden afgegeven. Als dat echter binnen de cao wordt vastgelegd, kan van dit systeem worden afgeweken. Zoals in de cao voor uitzendkrachten, waarin een fasensysteem geldt. Vanaf 2022 is er een nieuwe cao voor uitzendkrachten, met daarin ook een vernieuwde versie van het fasensysteem.

Wat betekent deze overgang?

We hebben hieronder op een rij gezet wat deze wijziging concreet inhoudt.

Op dit moment:

  • Fase A à 78 gewerkte weken, dit zijn oproepovereenkomsten
  • Fase B à maximaal zes tijdelijke contracten in maximaal vier jaar
  • Fase C à onbepaalde tijd

Vanaf januari 2022 wordt dit:

  • Fase A à 52 gewerkte weken
  • Fase B à maximaal zes tijdelijke contracten in maximaal drie jaar
  • Fase C à onbepaalde tijd

Planning fasensysteem 2022

Om de overgang naar het nieuwe fasensysteem soepel te laten verlopen, is 2022 nog een overgangsjaar. Alle uitzendkrachten die vóór 2022 al in een bepaalde fase begonnen zijn, vallen nog onder de oude regels. Iedereen die vanaf januari 2022 start in een (nieuwe) fase valt onder de nieuwe regels. Vanaf 2 januari 2023 valt iedereen onder de nieuwe regels.

Blogs gerelateerd aan Fasensysteem