Alle thema's

Fasensysteem

Zowel de ABU als de NBBU cao maken gebruik van het fasensysteem. Hierin wordt duidelijk gemaakt welke rechten je als uitzendkracht hebt.  

Het fasensysteem bestaat uit 3 fasen: A, B en C (1,2,3 en 4 in de NBBU cao). In welke fase de uitzendkracht valt hangt af van hoeveel weken hij/zij gewerkt heeft voor dezelfde uitzendonderneming. Hoe langer je bij dezelfde uitzendonderneming werkt, hoe meer rechten je als uitzendkracht opbouwt. 

Fase A (fase 1, 2 in de NBBU cao)  

Je bent als uitzendkracht werkzaam in fase A zolang je nog niet in meer dan 78 weken voor dezelfde uitzendonderneming hebt gewerkt. De 78 weken worden doorgeteld (alleen de gewerkte weken tellen mee), zolang er geen onderbreking is van meer dan zes maanden tussen twee uitzendovereenkomsten. Als er wel sprake is van een onderbreking van meer dan zes maanden, dan begint de telling van fase A opnieuw.

Je werkt in fase A op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk bij de uitzendovereenkomst is overeengekomen dat het uitzendbeding niet van toepassing is. De uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor bepaalde tijd, volgend binnen een maand op een eerdere uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor bepaalde tijd bij dezelfde uitzendonderneming en dezelfde opdrachtgever, kan alleen worden aangegaan voor de minimale duur van vier weken.  

Fase B (fase 3 in de NBBU cao) 

Als uitzendkracht ben je werkzaam in fase B zodra de uitzendovereenkomst na voltooiing van fase A wordt voortgezet, of wanneer binnen een periode van zes maanden na voltooiing van fase A een nieuwe uitzendovereenkomst met dezelfde uitzendonderneming wordt aangegaan. 

Fase B duurt maximaal vier jaar en in deze fase kunnen maximaal zes uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding worden overeengekomen. De periode van vier jaar en het aantal van zes uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding worden doorgeteld zolang er geen onderbreking is van meer dan zes maanden tussen twee uitzendovereenkomsten. De onderbrekingstermijn wordt in dat geval meegeteld. Als er sprake is van een onderbreking van meer dan zes maanden tussen twee uitzendovereenkomsten, dan begin je weer opnieuw in fase A.  

In fase B ben je als uitzendkracht steeds werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor bepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor onbepaalde tijd is overeengekomen.  

Fase C (fase 4 in de NBBU cao) 

Je bent als uitzendkracht werkzaam in fase C zodra de uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding na voltooiing van fase B wordt voortgezet, of als binnen een periode van zes maanden na voltooiing van fase B een nieuwe uitzendovereenkomst met dezelfde uitzendonderneming wordt aangegaan.  

In fase C is de uitzendkracht steeds werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor onbepaalde tijd. Als je als uitzendkracht na beëindiging van een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding voor onbepaalde tijd terugkeert en sprake is van een onderbreking van zes maanden of minder, dan is de uitzendkracht werkzaam op basis van een uitzendovereenkomst fase C. Als er sprake is van een onderbreking van meer dan zes maanden, dan begint de telling van fase A opnieuw.  

De telling in de fasen gaat door als de uitzendkracht overgaat naar en in dienst treedt bij een andere uitzendonderneming binnen hetzelfde concern, tenzij de nieuwe uitzendonderneming aan de hand van de inschrijving, sollicitatie of andere feiten en omstandigheden laat zien dat dit op initiatief van de uitzendkracht is gebeurd.

De uitzendkracht en uitzendonderneming kunnen in het voordeel van de uitzendkracht afwijken van het fasensysteem zoals hierboven omschreven.