ABU

Nedflex is naast lid van de NBBU ook lid van de ABU. De ABU is de Algemene Bond Uitzendondernemingen. Het is de grootste werkgeversorganisatie in de uitzendbranche. Een lid van de ABU moet voldoen aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van arbeidsvoorwaarden, afdracht van sociale premies, veiligheid op de werkvloer en gedragsregels. Er wordt periodiek gecontroleerd of de leden nog voldoen aan deze kwaliteitseisen. Ieder uitzendbureau is verplicht om de ABU te volgen, zolang deze cao Algemeen Verbindend is verklaard. Maar niet ieder uitzendbureau is ook lid van de ABU. 

Blogs gerelateerd aan ABU