Fiscaal loon

Wat is fiscaal loon?

Het fiscaal loon is het brutoloon plus de bijdrage zorgverzekeringswet. Dit is dus altijd hoger dan het brutoloon. Je vindt het fiscaal loon op je jaaropgave. Dit is nodig om de loonheffing te kunnen berekenen die je moet betalen.