Pensioen

Het pensioen is een uitkering als vervanging voor het eerder verkregen inkomen. In Nederland ontvangt iedereen na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd een AOW-uitkering (Algemene Ouderdomswet). Dit is een basispensioen voor ouderen van 70% van het minimumloon.  

Naast AOW kun je sparen voor een aanvullend pensioen. In veel gevallen is het opbouwen van pensioen verplicht voor werknemers, dit staat dan in de cao. Het gaat hierbij om ouderdomspensioen.  

Daarnaast is er nog:  

  • nabestaandenpensioen: wanneer iemand pensioen heeft opgebouwd en overlijdt, ontvangt de weduwe of weduwnaar nabestaandenpensioen (partnerpensioen). Als er geen partner is wordt het pensioen uitgekeerd aan de kinderen van de overleden persoon (wezenpensioen). 
  • arbeidsongeschiktheidspensioen: voor werknemers die niet meer kunnen werken wegens arbeidsongeschiktheid.