WML

Werknemers vanaf 21 jaar hebben recht op wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat je minimaal moet ontvangen als je werkt. Werknemers onder 21 jaar hebben recht op minimumjeugdloon. 

Het wettelijk minimumloon is vanaf 1 juli 2020:

WML - wettelijk minimumloon

Blogs gerelateerd aan WML