WML

Werknemers vanaf 21 jaar hebben recht op wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat je minimaal moet ontvangen als je werkt. Werknemers onder 21 jaar hebben recht op minimumjeugdloon.

Blogs gerelateerd aan WML