Alle thema's

Inlenersbeloning

De inlenersbeloning houdt in dat uitzendkrachten recht hebben op dezelfde beloning als het vaste personeel van de inlener waar zij voor werken in dezelfde of een gelijkwaardige functie.  

Onder beloning valt: 

  • brutoloon in de schaal van de vaste medewerker die (nagenoeg) hetzelfde werk doet 
  • ATV/ADV  
  • toeslagen voor overwerk en onregelmatige uren 
  • algemene (vaak jaarlijkse) loonsverhoging 
  • onkostenvergoedingen 
  • periodieke verhogingen 

Blogs gerelateerd aan Inlenersbeloning