Inlenersbeloning

De inlenersbeloning is een belangrijke term uit de uitzend-cao van de ABU en NBBU. De inlenersbeloning is een afgeleide van het loonverhoudingvoorschrift uit de WAADI. Deze inlenersbeloning moet zorgen voor een gelijke beloning voor de uitzendkrachten en het vaste personeel van de opdrachtgever. Op deze manier moeten alle werknemers hetzelfde betaald en beloond worden voor hetzelfde werk.

Inlenersbeloning tot 2022

De inlenersbeloning is bepalend op zes punten die overgenomen dienen te worden uit de inlenende cao of de eigen beloningsregeling van de inlener. Dit houdt dus in dat de ABU en NBBU leidend zijn in alle gevallen, behalve op de zes punten die onder de inlenersbeloning vallen. De inlenersbeloning staat in artikel 16 van de ABU en NBBU cao. Onder de inlenersbeloning vallen tot 3 januari 2022 zes punten.

Deze punten zijn:

  • Periodeloon in de schaal – Hiermee wordt bedoeld dat de uitzendkracht recht heeft op het periodeloon uit de schalen van de inlenende cao.
  • ADV, in tijd of geld – Staat er in de cao dat de medewerker recht heeft op ADV? Dan krijgt de uitzendkracht dit ook. Dit kan zowel in geld als in tijd zijn.
  • Initiële loonsverhogingen – Hebben medewerkers volgens de cao recht op een initiële loonsverhoging? Dan heeft de uitzendkracht recht op dezelfde loonsverhoging.
  • Kostenvergoedingen – Als er in de cao staat vastgelegd dat de medewerker bepaalde kostenvergoedingen dient te krijgen, dan heeft de uitzendkracht hier ook recht op (wanneer deze vrij van loonheffing en premies betaald kan worden).
  • Periodieken – Heeft een medewerker volgens de cao recht op een periodieke verhoging? Dan dient de uitzendkracht deze ook te krijgen wanneer hij voldoet aan de voorwaarden.

Aanvulling inlenersbeloning per 2022

Vanaf 3 januari 2022 komen hier drie aanvullingen bij. Deze punten zijn:

  • Eenmalige uitkeringen – Staat er in de cao een eenmalige uitkering opgenomen? Dan heeft de uitzendkracht hier ook recht op.
  • Reistijd/reisuren – Staat er in de cao dat de medewerker recht heeft op vergoeding van de reistijd/reisuren? Dan heeft een uitzendkracht hier ook recht op. Dit geldt alleen wanneer de reistijd/reisuren niet reeds tot gewerkte uren worden gerekend.
  • Thuiswerkvergoeding – Staat er in de cao een thuiswerkvergoeding opgenomen? Dan dient een uitzendkracht deze ook te krijgen wanneer hij thuiswerkt.

Met deze aanvullingen in de inlenersbeloning worden uitzendkrachten vanaf 2022 ook op bovenstaande vlakken hetzelfde behandeld en beloond als het vaste personeel.

Blogs gerelateerd aan Inlenersbeloning