Re-integratie & verzuim

Als organisatie kun je veel invloed uitoefenen op de hoogte van je verzuim en hierin geld besparen.  Wij kunnen je hierbij helpen. Het is ons doel om een zieke medewerker zo snel mogelijk te laten hervatten in (passend) werk. Daarvoor zijn verschillende opties.

Outplacement 

Heb jij een medewerker in dienst die om wat voor reden dan ook niet meer bij je onderneming past? Dan gaat Nedflex een outplacement traject aan waarin we kijken naar behoeften, kansen en kwaliteiten voor deze medewerker.

Zo kunnen jullie allebei een eigen pad inslaan, en op de juiste manier uit elkaar gaan. 

Trainingen

Wil jij meer kennis over verzuim in jouw organisatie? Onze verzuimspecialisten verzorgen trainingen op maat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderwerpen als:

  • Invloed op verzuim
  • Hoe voer je een effectief verzuimgesprek?
  • Wat houdt de Wet Verbetering Poortwachter in voor jou als werkgever?
  • Eigenrisicodrager Ziektwet: alle voor- en nadelen, hoe implementeer je dit in je organisatie en hoe haal je hier het optimale uit?

Heb je een medewerker die langdurig arbeidsongeschikt is en kan deze medewerker niet meer terugkeren in de oorspronkelijke functie of een andere passende functie in de organisatie? We helpen je graag bij het inzetten van een re-integratietraject 2e spoor.

Niet alleen wanneer het moet, maar ook wanneer het nodig is. Met persoonlijke aandacht gaan wij effectief te werk. Naast het voldoen aan de eisen van het UWV, vinden we het nog belangrijker om die juiste passende baan met elkaar te vinden. Want dat is waar onze ervaring ligt.

Wat is re-integratie 2e spoor?

Als een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is, moet er eerst worden gekeken of deze persoon de huidige of een andere beschikbare functie binnen de organisatie kan invullen (1e spoor). Is dit niet mogelijk? Dan wordt gezocht naar een passende functie bij een andere werkgever, dit wordt het 2e spoor genoemd. Als werkgever ben je verplicht om de werknemer te ondersteunen door middel van een 2e spoortraject. Dit is vanuit de Wet verbetering poortwachter bepaald. In het traject begeleiden wij de werknemer naar een passende baan bij een nieuwe werkgever.

Wat houdt de Wet verbetering poortwachter in?

De Wet verbetering poortwachter (WVP) is ingesteld om het aantal langdurig zieke werknemers zoveel mogelijk terug te dringen. Het belangrijkste doel van de WVP is om snel en passend in te grijpen, waardoor verzuim door ziekte kan worden verkort. Het is een soort stappenplan waarin stapsgewijs staat beschreven wat er van zowel de werkgever als de werknemer verwacht wordt in het geval van ziekteverzuim. Dit geldt niet alleen voor langdurig verzuim of arbeidsongeschiktheid, maar ook voor kort verzuim. De verplichtingen vanuit de WVP gelden namelijk al vanaf de eerste week van de ziekmelding.

Wanneer start het 2e spoortraject?

Het 2e spoortraject start wanneer een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is en er geen passende arbeid binnen het bedrijf van de werkgever beschikbaar is. Als werkgever ben je verplicht om de werknemer te ondersteunen bij het zoeken naar een passende baan bij een nieuwe werkgever. Als werkgever krijg je ook te maken met een verantwoording naar het UWV, de Sociale Verzekeringswet, ontslagbescherming en het sanctiebeleid van het UWV. Ook hieraan wordt in het 2e spoortraject de nodige aandacht geschonken, zodat je als werkgever optimaal door het proces wordt geleid.

Hoe lang duurt een 2e spoortraject?

Een traject duurt 6, 9 of 12 maanden, afhankelijk van de startdatum van het traject en de situatie waarin jouw werknemer zich bevindt.

Ons re-integratietraject bestaat uit 4 verschillende fases

Fase 1: intakegesprek

Tijdens een intakegesprek bespreken we de huidige situatie en kijken we waar mogelijke kansen liggen op de arbeidsmarkt. Vervolgens wordt er een trajectplan opgesteld met alle stappen die nodig zijn om de werknemer te helpen aan een passende baan.

Fase 2: oriƫntatiefase

In deze fase wordt de werknemer bewust van zijn/haar kwaliteiten, drijfveren en mogelijkheden.

Door middel van persoonlijke (coaching)gesprekken, het uitvoeren van gerichte opdrachten en professionele testen, krijgen we een helder beeld van de beroeps- en arbeidsmarkt oriƫntatie, dit vertalen we in een passende functie bij een andere werkgever.

Fase 3: arbeidsmarktfase

Wij bieden ondersteuning bij het opmaken van een cv en het schrijven van een motivatiebrief.

Vervolgens gaat de medewerker actief solliciteren naar passende vacatures en werkgevers en netwerkcontacten benaderen. Tijdens deze fase wordt de werknemer gecoacht op vaardigheden zoals sollicitatie- en prestatietechnieken.

Fase 4: nazorg

Zodra de werknemer een baan heeft gevonden, begint de nazorg. Onze persoonlijke trajectbegeleider blijft contact houden met de werknemer om de voortgang van de re-integratie te waarborgen.

Beluister hier onze podcast over ERD

Of vraag vrijblijvend een offerte op maat aan. Wij zijn bereikbaar op 0229 – 282 999 of stuur een mailtje naar verzuim@nedflex.nl

Saskia