Jaaropgave

Op een jaaropgave of jaaropgaaf staat wat je in dat jaar bij een werkgever hebt verdiend. Je ontvangt deze aan het begin van het nieuwe jaar (vaak januari of februari). Je hebt deze nodig om je belastingaangifte in te vullen. Je werkgever stuurt de gegevens van de jaaropgave ook naar de Belastingdienst. Daarom is vaak een deel van je gegevens al ingevuld door de Belastingdienst wanneer je je aangifte inkomstenbelasting doet.

Wat staat er op een jaaropgave? 

  • Je BSN (Burgerservicenummer)
  • Het jaar waarover je je loon kreeg. 
  • Het loon dat je verdiende in dat jaar (fiscaal loon). 
  • De belasting en premies die zijn ingehouden op je loon (loonheffing of loonbelasting/volksverzekeringen). 
  • De arbeidskorting waarmee rekening is gehouden bij de loonheffing. 
  • De periode waarop de gegevens betrekking hebben. Heb je het hele jaar bij deze werkgever gewerkt dan staat hier dus 1 januari t/m 31 december.
  • Of je loonheffingskorting krijgt en vanaf welke datum je dat krijgt.
  • Het loon Zorgverzekeringswet (ZVW).
  • Het bedrag aan werkgeversheffing ZVW. Dit is het bedrag dat je werkgever aan werkgeversheffing voor de Zorgverzekeringswet heeft betaald.
  • De onbelaste vergoedingen die je hebt ontvangen (bijvoorbeeld reiskostenvergoedingen). De werkgever is niet verplicht om dit op de jaaropgave te zetten.