Algemeen Verbindend

Een cao kan Algemeen Verbindend worden verklaard. Dat betekent dat de cao geldig is voor alle werkgevers en werknemers die in de betreffende bedrijfstak werkzaam zijn. Om te voorkomen dat er bijvoorbeeld concurrentie op arbeidsvoorwaarden ontstaat kan een Algemeen Verbindendverklaring (AVV) worden aangevraagd bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze aanvraag moet per cao gedaan worden.

De cao is Algemeen Verbindend vanaf de datum waarop het gepubliceerd is in de Staatscourant. Vanaf dat moment is de cao verplicht voor alle bedrijven in die branche. Alle werkgevers en werknemers moeten zich dan aan de cao houden, ook als zij geen lid zijn van werkgeversorganisaties of vakbonden die de cao hebben afgesloten.