Bibliotheek wetboeken Wet

WAB update: Wet arbeidsmarkt uit balans?

2 mei 2019 Juridisch

Eerder berichtten we over de wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die is aangenomen in de Tweede Kamer en nu ter controle bij de Eerste Kamer ligt. Nedflex algemeen directeur Victor van Commenée gaf in dit blog al aan te verwachten dat de WAB de arbeidsmarkt uit balans zou kunnen brengen.

Nu lijkt de Eerste Kamerfractie van regeringspartij VVD ook grote vraagtekens te zetten bij de wet van minister Koolmees. Zo zouden recente cijfers laten zien dat de arbeidsmarkt best goed haar werk doet, blijkt uit de vraagstelling van de leden van de VVD-fractie.

Meerdere partijen in de Eerste Kamer geven ook aan dat het verstandiger is om het onderzoek naar de uitwerking van de Wwz (Wet werk en zekerheid), die pas 4 jaar actief is, af te wachten. 

Andere vraagtekens die de leden van de VVD-fractie stellen bij de WAB zijn o.a.:

  • De regering geeft aan dat zij onvoldoende inzicht heeft in hoeverre payrollbedrijven andere arbeidsvoorwaarden aanbieden dan een opdrachtgever. De leden van de VVD-fractie vragen zich dan ook af waarop het oordeel van de regering is gebaseerd dat er geconcurreerd wordt op arbeidsvoorwaarden en dat de WAB dus noodzakelijk is.
  • De leden van de VVD-fractie hebben de regering gevraagd of zij ermee bekend is dat uitzendondernemingen, die sinds jaar en dag de algemeen verbindend verklaarde ABU cao toepassen, hun gehele administratie en geautomatiseerde systemen daarop hebben ingericht. Is het de regering bekend dat deze uitzendondernemingen niet zomaar ineens alle beloningsregelingen die verband houden met payroll kunnen toepassen en al helemaal niet op individueel niveau? De leden willen graag weten hoe de regering de gevolgen inschat.
  • De uitvoerbaarheid van een payroll pensioen is niet haalbaar voor 2020, daarnaast lijken de percentages die zijn aangevoerd door minister Koolmees onjuist te zijn.

En zoals de ABU al eerder berichtte lijkt ook de VVD-fractie van de Eerste Kamer te vrezen voor een waterbedeffect op de arbeidsmarkt getuige de vraagstelling rondom ZZP wetgeving:

Meer schijnconstructies

Het aantal zzp’ers en zmp’ers is volgens het CBS in de afgelopen jaren gegroeid naar bijna 1,5 miljoen, dat is ongeveer 16,5 % van de beroepsbevolking. De leden van de VVD-fractie vragen de regering of zij kan bevestigen dat door de invoering van de WAB en de daaruit voortkomende forse kostenverhoging van flexwerk, de kans zeer groot is dat er meer en meer toevlucht zal worden gezocht in schijnconstructies onder de noemer zelfstandigheid.

De VVD vraagt zich dan ook af of het reëel is om te veronderstellen dat een te grote toename van “oneigenlijke” zelfstandigen een serieuze bedreiging is – en in toenemende mate zal worden – voor het fundament van ons sociale bestel.

Hoe nu verder?

Nu is het opnieuw wachten op de nadere memorie van antwoord. De minister van SZW is verzocht uiterlijk 10 mei te antwoorden. De commissie heeft deze op 14 mei 2019 besproken. Begin volgende week wordt er gestemd door de Eerste Kamer.

De WAB brengt een aantal veranderingen op de arbeidsmarkt met zich mee. Heb je je dienstverlening hier al op aangepast? Onze specialisten helpen je hier graag bij.

Download Nedflex whitepaper Wet Arbeidsmarkt in Balans