Tablet op tafel

Payrollwet: uitwerking kost meer tijd

10 maart 2016 Juridisch Payrolling

De zogeheten Payrollwet wordt niet voor 1 juli 2016 ingediend bij de Tweede Kamer. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft langer nodig om deze uit te werken. Momenteel buigt zij zich nog over de feedback van de Raad van State.

Daarnaast gaat minister Asscher een aantal onderdelen van de Wet Werk en Zekerheid opnieuw bekijken. De wet is de bewindsman al meerdere keren op zware kritiek komen te staan, vooral vanuit het MKB en sectoren waarin veelvuldig sprake is van seizoenswerk. De minister zelf vindt het te vroeg om de wet aan te passen. Hij geeft aan dat er binnen de wet voldoende mogelijkheden zijn voor sociale partners om de moeilijkheden onderling op te lossen. Wel blijkt de PvdA-er bereid om de transitievergoeding na twee jaar ziekteverzuim te schrappen. Deze wijziging wordt in elk geval doorgevoerd.

Payrolling

De Wet Werk en Zekerheid lijkt, zo beargumenteren brancheverenigingen als KHN en RECRON, vooral averechts te werken. Werknemers krijgen niet eerder een vast contract, maar staan juist na twee jaar op straat. In de agrarische sector, alsmede de horeca– en recreatiesector, wordt nog meer gekeken naar payrolling als oplossing om medewerkers langer en zonder ondernemersrisico’s in dienst te houden.

Wat er verandert na de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, dat lees je in onze whitepaper WAB: Wet arbeidsmarkt in balans.