Transitievergoeding

De transitievergoeding is een vergoeding die je als werknemer kunt krijgen bij ontslag. Het ontslag moet dan wel door de werkgever zijn aangevraagd. Het was oorspronkelijk een vergoeding die je ontving voor de transitie naar een nieuwe baan, vandaar de naam. 

Teken je met je werkgever een beëindigingsovereenkomst met afspraken over een ontslagvergoeding, dan heb je geen recht op een transitievergoeding. 

Bij gedeeltelijke beëindiging van je contract kun je sinds 14 september 2018 ook een gedeeltelijke transitievergoeding krijgen. Daar zitten wel een aantal voorwaarden aan: 

  • De gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst is noodzakelijk, bijvoorbeeld vanwege bedrijfseconomische redenen of omdat je langdurig arbeidsongeschikt bent. 
  • Bij de beëindiging verlies je minimaal 20% van je arbeidsuren. 
  • De verwachting is dat het verlies van deze arbeidsuren blijvend is.