Haalt een map uit de kast

Dossier: vakantiegeld en vakantiedagen

25 mei 2021 HR Werkzoekend

Vakantiegeld, hoe zit dat nou precies? Wanneer heb je daar eigenlijk recht op en hoeveel vakantiegeld krijg je dan? In dit dossier leggen we je er alles over uit. En naast vakantiegeld heb je natuurlijk nog vakantiedagen, ook die nemen we mee in dit dossier. 

Vakantiegeld

Hoe hoog is mijn vakantiegeld? 

Waarschijnlijk een van de meest gestelde vragen, hoeveel vakantiegeld krijg ik eigenlijk? Als werknemer heb je recht op minimaal 8% van jouw bruto jaarsalaris van het afgelopen jaar. Wist je dat de wettelijke benaming van vakantiegeld eigenlijk vakantiebijslag is? 

Vakantiegeld wordt berekend over loon dat je hebt verdiend in het afgelopen jaar (meestal van mei tot mei) en wordt vaak in de maand mei of juni uitbetaald. Andere inkomsten, zoals een winstuitkering, tellen niet mee.  

Geen vakantiegeld 

Het kan zijn dat er in een cao is opgenomen dat je geen vakantiegeld ontvangt. In dat geval moet je minimaal 108% van het minimumloon ontvangen. Verdien je meer dan 3 keer het minimumloon, dan kan het zijn dat je werkgever met jou afspreekt dat je geen of minder dan 8% vakantiegeld ontvangt.

Vakantiegeld bij een uitkering 

Ook wanneer je een uitkering ontvangt heb je recht op vakantiegeld. Vaak krijg je dit ook uitbetaald in de maand mei. 

Vakantiegeld bij een nul-urencontract 

Met een nul-urencontract heb je recht op minimaal 8% vakantiegeld van je brutoloon over het afgelopen jaar. Heb je nog geen jaar gewerkt? Dan wordt je vakantiegeld berekend over het salaris tot aan het moment van uitkeren van het vakantiegeld. 

Vakantiedagen

OfficiĆ«le feestdagen 2021 in Nederland 

  • Nieuwjaarsdag: vrijdag 1 januari 2021 
  • Goede Vrijdag: vrijdag 2 april 2021 
  • Pasen: zondag 4 en maandag 5 april 2021 
  • Koningsdag: dinsdag 27 april 2021 
  • Bevrijdingsdag: woensdag 5 mei 2021* 
  • Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei 2021 
  • Pinksteren: zondag 23 en maandag 24 mei 2021 
  • Kerstmis: zaterdag 25 en zondag 26 december 2021 

Het is niet wettelijk vastgelegd dat werknemers op bepaalde feestdagen vrij zijn. In je cao of arbeidsovereenkomst kun je terugvinden of jij vrij bent op feestdagen. 

*Bevrijdingsdag is een officiĆ«le feestdag in Nederland, maar niet iedereen is die dag vrij. Kijk in je cao of arbeidsovereenkomst of vraag na bij je werkgever of jij die dag vrij krijgt. 

Wettelijke vakantiedagen 

Hoeveel vakantiedagen je als werknemer krijgt, hangt af van hoeveel uur je werkt. Het wettelijk aantal vakantiedagen is in uren 4 keer het aantal uren dat je per week werkt. Heb je bijvoorbeeld een contract voor 40 uur per week dan heb je per jaar recht op 160 vakantie-uren. Dat betekent dus dat je in ieder geval 4 weken per jaar vakantie kunt opnemen. Je kunt je vakantiedagen ook in losse uren opnemen. Tijdens je opgenomen vakantiedagen krijg je je loon doorbetaalt van je werkgever. 

Bovenwettelijke vakantiedagen 

Naast de wettelijke vakantiedagen kun je ook nog bovenwettelijke vakantiedagen krijgen, afspraken hierover staan vermeld in je cao of arbeidsovereenkomst. 

Ziekte en vakantiedagen 

Als je ziek bent bouw je gewoon vakantie-uren op. Het kan zijn dat er over de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte andere afspraken gelden. Deze afspraken staan dan in je cao of arbeidsovereenkomst. 

Word je ziek tijdens je vakantie? Dan kost dat je in principe geen vakantiedagen, want deze dagen zijn ziektedagen. Meld je tijdens je vakantie ziek bij je werkgever, je spreekt vervolgens met je werkgever af hoe je dit gaat regelen. 

Onbetaald verlof 

Neem je onbetaald verlof op? Dan bouw je over deze periode geen vakantiedagen op. Dit geldt niet voor zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, langdurig zorgverlof en aanvullend geboorteverlof. Daarbij bouw je wel vakantiedagen op. 

Hoe kan ik mijn vakantiedagen opnemen? 

Wanneer je vakantie-uren wilt opnemen vraag je dit aan bij je werkgever (werk je via Nedflex dan vraag je eerst goedkeuring bij je werkgever, en vervolgens kun je deze verlofuren indienen via Mijn Nedflex). 

Het kan ook zijn dat je vakantiedagen wilt opnemen als je ziek bent. Ziektedagen worden niet altijd doorbetaald en vakantiedagen natuurlijk wel. Je kunt dit aanvragen bij je werkgever. 

Vervaltermijn vakantiedagen 

Wettelijke vakantiedagen die je in dat jaar niet hebt opgenomen vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin je de vakantiedagen hebt opgebouwd. Wettelijke vakantiedagen die je dus in 2021 opbouwt, vervallen per 1 juli 2022. Het kan zijn dat deze vervaltermijn in jouw cao of arbeidsovereenkomst iets langer is. 

Nieuwe baan en vakantiedagen 

Heb je een nieuwe baan en heb je nog vakantie-uren over? Dan krijg je deze vakantie-uren uitbetaald. Het kan ook zijn dat je al je vakantiedagen voor dat jaar al hebt opgenomen, maar voor het einde van het jaar overstapt naar een nieuwe werkgever. In dat geval moet je soms een aantal opgenomen vakantie-uren terugbetalen aan je werkgever. Dit wordt vaak verrekend met je laatste salaris. 

Vakantiedagen bij een nul-urencontract 

Met een nul-urencontract heb je ook recht op vakantie. Per jaar heb je recht op 4 keer het aantal uren dat je per week werkt. Vaak heb je met een nul-urencontract geen vast aantal uren per week dat je werkt. Daarom wordt vaak een percentage van een vakantie-uur opgebouwd per gewerkt uur. Klinkt ingewikkelder dan het is. In jouw cao zie je hoe jouw werkgever dit geregeld heeft.  

Bron: Rijksoverheid