Nulurencontract

Een nulurencontract is een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd zonder vaste werkuren. Je gaat dan aan het werk als je werkgever je oproept. De werkgever betaalt in dit geval ook alleen loon over de uren die je werkt.

Iedere keer dat een werknemer met een nulurencontract wordt opgeroepen moet er minimaal 3 uur uitbetaald worden, ook als er minder dan 3 uur gewerkt is.

Opzegtermijn nulurencontract

Voor een nulurencontract geldt dezelfde opzegtermijn als de oproeptermijn: 4 dagen. Als in een cao een kortere oproeptermijn is afgesproken, dan geldt deze termijn als opzegtermijn. Een nulurencontract kan alleen tussentijds opgezegd worden als dit in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.