Wet & Regelgeving Den Haag

Tussenkomstmodel voor ZZP’ers

26 oktober 2015 Juridisch

De Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA), die de VAR moet vervangen, wordt uitgesteld. De beoogde ingangsdatum is nu 1 april 2016, met een implementatietermijn tot 1 januari 2017. Intermediairs die (ook) ZZP’ers bemiddelen gaan werken met een tussenkomstmodel.

In de wet DBA wordt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen door een systematiek van modelovereenkomsten. Die modelovereenkomsten moeten opdrachtgevers vrijwaren van loonheffing. Een daarvan is de modelovereenkomst tussenkomst.

Intermediairs die (ook) zzp’ers bemiddelen kunnen dat blijven doen, volgens een door de Belastingdienst begin deze week gepubliceerde voorbeeld modelovereenkomst tussenkomst, die is opgesteld in samenwerking met VNO-NCW/MKB Nederland. Dit is een goedgekeurde modelovereenkomst voor de overeenkomst van opdracht tussen zzp’er en intermediair (tussenkomst).

Dankzij deze modelovereenkomst tussenkomst kunnen intermediairs, opdrachtgevers en opdrachtnemers er vooraf zeker van zijn dat ze geen loonheffingen hoeven in te houden en afgedragen. Zzp-bemiddelaars kunnen direct gebruik maken van deze modelovereenkomst en hoeven niet nog apart goedkeuring van de Belastingdienst te krijgen. De ABU geeft aan dat deze modelovereenkomst tussenkomst intermediairs en opdrachtnemers de benodigde zekerheid biedt. Wel moet de gehele overeenkomst van toepassing zijn en dient er gewerkt te worden conform de modelovereenkomst. De voorwaarden moeten worden nageleefd.

De bonden ABU en NBBU waren bevreesd dat zzp-bemiddelaars niet meer zouden kunnen werken volgens het veel gehanteerde tussenkomstmodel met de komst van de wet DBA. De ABU is dan ook ‘blij met dit resultaat’.

Overigens is het voorbeeld modelovereenkomst tussenkomst te downloaden op de site van de rijksoverheid.