Loonheffing

Loonheffing is de belasting die werkgevers aan de Belastingdienst betalen. Het is de verzamelnaam voor loonbelasting en premie volksverzekeringen zoals AOW-premies. 

Blogs gerelateerd aan Loonheffing