Loonheffing

Loonheffing is de belasting die werkgevers aan de Belastingdienst betalen. Het is de verzamelnaam voor loonbelasting en premie volksverzekeringen zoals AOW-premies. 

De loonheffingen zijn:

  • Loonbelasting en premie volksverzekeringen
  • Premies werknemersverzekeringen
  • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Iedere werknemer mag loonheffingskorting toepassen op zijn/haar voornaamste inkomstenbron. Dat betekent dat het brutoloon minder zwaar wordt belast voor de loonbelasting en premie volksverzekeringen.

De grondslag voor loonheffing berekenen

Het is niet eenvoudig om zelf de loonheffingen te berekenen. Daar is speciale software voor ontwikkeld.

De grondslag voor loonheffingen bereken je door een optelsom van het brutoloon en het loon in natura (bijvoorbeeld een telefoon of laptop van de zaak). Je hebt ook enkele aftrekposten voor de loonheffingen (bijvoorbeeld het werknemersdeel van de pensioenpremie en de inleg voor een levensloopregeling).

Blogs gerelateerd aan Loonheffing