Wet Arbeidsmarkt in Balans: payroll (4/4)


Wat betreft payroll gaat er veel veranderen met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). In dit vierde deel van onze WAB blogreeks informeren we je over de wijzigingen omtrent payroll.

Lees ook:

Deel 1 van de WAB blogreeks: Wat gaat er veranderen?
Deel 2 van de WAB blogreeks: Vast contract
Deel 3 van de WAB blogreeks: Flex contract
Deel 4 van de WAB blogreeks: Payroll

Medewerkers die vanaf januari 2020 nog op payroll basis werken krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de medewerkers die in dienst zijn bij dezelfde opdrachtgever.

In het regeerakkoord staat het volgende: “Payrolling als zodanig blijft mogelijk, maar wordt zo vormgegeven dat het een instrument is voor het ‘ontzorgen’ van werkgevers en niet voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden.”

Dit betekent dat er voor de payroll dienstverlening vanaf januari 2020 veel gaat veranderen.

Eigen definitie

Payroll en uitzenden zijn voor de wet altijd gelijk geweest aan elkaar. Voor een payrollovereenkomst werd gebruik gemaakt van dezelfde voorwaarden als voor een uitzendovereenkomst. Met de komst van de WAB gaat dat veranderen. De uitzenddefinitie blijft zoals deze is, maar payrolling krijgt een eigen definitie voor de wet. Deze definitie luidt volgens de WAB als volgt:

“De uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde bevoegd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen.”

Er zijn 2 punten in deze definitie die opvallen:

  • De payrollwerkgever vervult geen allocatiefunctie op de arbeidsmarkt.
  • De arbeidskracht wordt exclusief aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Voor een payrollovereenkomst moet wel aan beide punten van de definitie voldaan worden.

Het gevolg van deze veranderingen is onder andere dat het fasensysteem uit de ABU cao voor uitzendkrachten (Fase A, B en C) en de voordelen daarvan niet meer toegepast mogen worden als er sprake is van payrolling. Zo krijgen payrollwerknemers ook maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar. Dit betekent dat de flexibiliteit afneemt, want het fasensysteem zoals dat bij een uitzendovereenkomst wordt gebruikt mag niet meer worden toegepast. Ook mag een payrollwerkgever geen aanspraak meer maken op het uitzendbeding en de uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht. Voor payrolling is geen overgangsrecht.

Uitzondering: pensioen

Alle arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers moeten straks gelijk zijn aan die van de medewerkers die in dienst zijn bij de opdrachtgever. Een uitzondering hierop is het pensioen. Payrollwerknemers krijgen recht op een adequaat pensioen, maar wat daaronder wordt verstaan is nog niet helemaal duidelijk. Deze pensioenregels zullen dan ook pas ingaan op 1 januari 2021, een jaar later dan de WAB.

Meer lezen?

Download Nedflex whitepaper Wet Arbeidsmarkt in Balans
Geplaatst op: 3 december 2019