Allocatiefunctie

De allocatiefunctie is het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.