Nedflex Zeg het maar

KHN wil reparatie flexwet

1 maart 2016 Juridisch Payrolling

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) roept in de Telegraaf op tot aanpassing van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). De brancheorganisatie doet dit kort voor het geplande overleg van de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op woensdag 2 maart.

KHN heeft al voor het intreden van de wet aangegeven dat deze contraproductief zou werken. Nedflex, partner van KHN, onderschrijft deze lezing. Ook de payroll- en arbeidsrechtspecialist voorspelde in de aanloop naar de wet al dat de maatregelen van de minister averechts zouden werken.

De branchevereniging wil in elk geval de volgende punten laten ‘repareren’:

  • “De tussenpoos van 6 maanden of korter tussen 2 contracten bepaalde tijd moet worden verkort naar 3 maanden in het geval van seizoeneffecten.”
  • “Er moeten minder wettelijke beperkingen zijn om arbeidsovereenkomsten flexibel te kunnen aangaan en opzeggen.”
  • “De mogelijkheid om van wettelijke bepalingen af te wijken moet worden verruimd (driekwart dwingend recht). Dit moet niet alleen mogelijk zijn met een cao maar ook bij individuele arbeidsovereenkomsten. Denk hiervoor aan afwijkingen op het gebied van het aantal contracten bepaalde tijd, proeftijd, zondagsarbeid en nachtarbeid.”

Minister Asscher liet eerder herhaaldelijk weten niet van zins te zijn de wet al te ingrijpend te veranderen. Het ministerie geeft in De Telegraaf aan dat werkgevers en werknemers het gesprek met elkaar aan moeten gaan en niet alleen naar de politiek moeten kijken voor aanpassing van de wet.

Payrolling

De combinatie van het economische klimaat en de flexwet, heeft ervoor gezorgd dat het gebruik van payrolling verder is toegenomen in de sector. Ondernemers die gebruik maken van payrolling bij een onderneming die lid is van de ABU of NBBU, kunnen werknemers 5,5 jaar flexibel in dienst nemen. Hoewel de ketenbepaling nog geen jaar in werking is, lijkt het er sterk op dat werknemers die op de payroll staan bij een arbeidsrechtspecialist als Nedflex langer bij hun werkgever in dienst blijven dan medewerkers van horecagelegenheden die geen gebruik maken van payrolling.