aangenomen handen schudden

ABU cao Algemeen Verbindend verklaard

25 maart 2016 Juridisch Uitzenden

De cao voor Uitzendkrachten (2012 – 2017) is op 25 maart Algemeen Verbindend verklaard door minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit houdt in dat alle in Nederland werkzame uitzendkrachten recht hebben op dezelfde arbeidsvoorwaarden.

De cao voor Uitzendkrachten is afgesloten door de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en de vakbonden FNV Flex, CNV Vakmensen, De Unie en LBV. Samen vertegenwoordigen deze organisaties ruim 700.000 uitzendkrachten. Overigens geldt de Algemeen Verbindend Verklaring niet voor uitzendbureaus die zijn aangesloten bij de NBBU.

Zes onafhankelijke werkbemiddelbureau’s hebben middels een verzoek tot dispensatie verzocht om afwijkende arbeidsvoorwaarden kunnen afspreken. De minister heeft al deze verzoeken afgewezen, waardoor ook deze partijen gebonden zijn aan de cao voor Uitzendkrachten.

Reactie ABU

De ABU laat in een reactie op haar website weten blij te zijn met de algemeenverbindendverklaring. Jurriën Koops, directeur van de ABU: “Met deze avv ontstaat een gelijk speelveld. Alle uitzendbureaus in Nederland, met uitzondering van bureaus die zijn aangesloten bij de NBBU, moeten zich aan de arbeidsvoorwaarden houden zoals gesteld in de cao voor Uitzendkrachten. Het zorgt ervoor dat de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en de naleving van de cao voor Uitzendkrachten goed zijn geregeld.”

De periode van algemeenverbindendverklaring gaat in op 25 maart 2016 en loopt door tot en met 4 november 2017.