Wetboeken

‘WWZ wordt niet aangepast’

14 december 2015 Juridisch

De Wet Werk en Zekerheid ligt onder vuur. Diverse brancheverenigingen, zoals RECRON en KHN, zijn fel gekant tegen de wet. Arbeidsrechtadvocaten deden in Nieuwsuur een duit in het zakje: de wet werkt averechts. Opmerkelijk is dat minister Asscher vasthoudt aan de huidige WWZ. In Nieuwsuur liet hij weten vooralsnog geen reden te zien om de wet te wijzigen.

Hij deed bovendien een beroep op werkgevers die zich, volgens de minister, ‘gecommitteerd hebben aan goed werkgeverschap’. De bewindsman gaf aan op zijn vroegst over enkele jaren en wanneer er blijkt dat de wet niet werkt, te willen kijken naar het mogelijk ‘aanscherpen’ van de wet.

De kwestie in een notendop: sinds 1 juli gelden er regels die werkgevers ertoe moeten bewegen om werknemers eerder een vast contract aan te bieden. Veel betrokken partijen (waaronder nu de arbeidsrechtadvocaten) geven aan dat ondernemers dit niet zullen doen, maar dat zij gebruik maken van andere constructies. Ook vanuit de werknemerskant wordt kritiek geuit. Zo nu en dan duiken in de media schrijnende gevallen op van mensen die geen nieuw contract krijgen als direct gevolg van de wet.

Oplossing

Eén van de meest gebruikte oplossingen voor werkgevers om toch flexibel te blijven, en voor werknemers om langer in dienst te blijven, is payrolling. Wie gebruik maakt van de diensten van bijvoorbeeld Nedflex, kan medewerkers 5,5 jaar flexibel in dienst houden.