Wet- en regelgeving

WAB: de stand van zaken

31 januari 2019 Juridisch

De Wet Arbeidsmarkt in Balans, het blijft een veelbesproken onderwerp. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de nieuwe arbeidswet, die de kloof tussen vast en flexibel werk zou moeten dichten.

Wat houdt de WAB ook alweer in?

De Wet Arbeidsmarkt in Balans moet nog goedgekeurd worden en zou op 1 januari 2020 in werking moeten treden. De nieuwe wet omvat verschillende maatregelen. Zo wordt er onder andere gediscussieerd over het recht op transitievergoeding voor de werknemer vanaf de eerste dag, deze geldt nu pas vanaf een dienstverband van twee jaar. De proeftijd voor werknemers die meteen een vast contract krijgen zou moeten worden verlengd van 2 naar 5 maanden.

In deze nieuwe wet is daarnaast een verruiming van de ketenbepaling opgenomen. Dit zou betekenen dat er drie tijdelijke contracten in drie jaar tijd gegeven mogen worden, op dit moment is dat nog drie contracten in twee jaar tijd.

En ontslag zou ook mogelijk moeten zijn als er sprake is van een optelsom van omstandigheden. Nu moet de werkgever aan een van de acht ontslaggronden voldoen. Met deze nieuwe negende grond wordt het mogelijk om omstandigheden te combineren.

Verschillende meningen

Het kabinet vindt dat de arbeidsmarkt uit balans is. De nieuwe regels moeten het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen. Het kabinet wil dit bereiken door vaste arbeid – het contract voor onbepaalde tijd – minder vast te maken. Tegelijkertijd moet flexibele arbeid minder flexibel worden en daardoor minder aantrekkelijk.

Victor van Commenée, CEO & Founder van Nedflex:

Wanneer je als minister besluit een wetvoorstel aan te bieden aan de Tweede Kamer, dat je Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) noemt, dan zal het doel van deze wet zijn om, je raadt het al, de arbeidsmarkt in balans te brengen. Toch?

Als het wetsvoorstel vervolgens met een lange reeks aan maatregelen komt om arbeid duurder, ingewikkelder, onzekerder en soms zelfs onmogelijk te maken, dan is er geen sprake van balans. Eerder van een balans die zwaar één kant op doorslaat. En niet alleen op de korte termijn; deze maatregelen zorgen zelfs voor ontwrichting op lange termijn. Wég arbeidsmarkt in balans.

Een goede balans op de arbeidsmarkt moet zorgen voor een goede en veilige beleving van de arbeidsrelatie van de werknemers, en voor een economisch concurrerende positie voor de werkgever/ondernemer. Het blijft natuurlijk wel zo dat iedereen op de arbeidsmarkt gebaat is bij een sterke Nederlandse economie, zeker in een steeds meer mondiaal opererende markt.

Nu op deze manier de focus leggen op een aantal facetten uit de huidige arbeidsmarkt, zonder het geheel aan regelgeving en ontwikkeling (zoals de platformeconomie) daarin mee te nemen en zonder voldoende te kijken naar de behoefte van de huidige (en volgende) Z- generatie, is zeer onverstandig en uitermate kort door de bocht. Sterker nog, het is in onze turbulente mondiale economie een trap op de rem na een periode van voorzichtige groei. Willen we echt weer in de achteruit? Dat kan toch niet het doel zijn? Misschien had de minister zijn wet anders moeten noemen. Suggesties?

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB Nederland:

“In de WAB wordt ‘vergeten’ dat de meeste tijdelijke krachten scholieren en studenten zijn. Die willen gewoon een centje bijverdienen, meer niet. Ik gun iedereen die dat ambieert een vast contract en zekerheid. Maar feit is ook dat veel mensen bewust kiezen voor een wat vrijer bestaan.”

Jurriën Koops, directeur ABU:

De vraag is of dit wetsvoorstel de arbeidsmarkt grondig gaat opknappen. Jurriën Koops, directeur ABU, heeft zijn bedenkingen: “De balans tussen vast en flex wordt schever en de wet zal zorgen voor een versnelde vlucht naar zzp en andere ongereguleerde vormen van flexibel werk. De nieuwe wet neemt het ‘waterbed’-effect op de arbeidsmarkt niet weg. Regulering van zzp laat – zoals bekend – voorlopig nog op zich wachten.”

Door de voorgestelde ruime en onduidelijke definitie van payrolling gooit minister Koolmees het kind met het badwater weg. Het zorgt voor enorme rechtsonzekerheid bij opdrachtgevers, werknemers en intermediairs en de wet zal in de praktijk niet te handhaven blijken. Ook de Raad van State heeft scherpe kritiek op dit punt.

De nieuwe regels rondom payrolling raken ook het uitzenden, met name de bemiddeling van doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals arbeidsgehandicapten, WW’ers of kandidaten uit de Participatiewet. Voor hen is uitzendwerk van waarde, omdat het werk mogelijk maakt. Die weg komt door de nieuwe payrollregels nu in gevaar.

Jurriën Koops: “Goede payrolling, bedoeld om werkgevers te ontzorgen voor bijvoorbeeld scholing, loopbaanbegeleiding en verzuim, is de dupe van slechte payrolling, waarbij concurrentie op arbeidsvoorwaarden plaatsvindt. Dat vinden wij onwenselijk.”

Het is jammer dat minister Koolmees de suggesties van de ABU en andere partijen niet heeft overgenomen. Ook aan het kritische advies van de Raad van State is onvoldoende recht gedaan.

Bron: fd.nl, ABU

Download Nedflex whitepaper Wet Arbeidsmarkt in Balans