Bibliotheek wetboeken Wet

Voorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans afgerond

20 april 2018 Juridisch

Minister Koolmees (D66) heeft zijn voorstel voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) afgerond. Van het wetsvoorstel is de zogeheten internetconsultatie van start gegaan. Wie dat wil kan hier zijn visie op het wetsvoorstel kenbaar maken.

Wat is het doel van de wet?

Vooropgesteld: het is nog geen wet. Áls de wet wordt aangenomen, dan gaat hij per 1-1-2020 in. Het is niet ongebruikelijk, zeker wanneer er veel kritiek is op een wetsvoorstel, dat een voorstel uiteindelijk nog wordt aangepast. De brancheorganisaties LTO Arbeidskracht, KHN, RECRON en de ABU zijn in eerste instantie nogal kritisch op het plan. Het doel van de wet zelf is niets nieuws: de minister probeert werkgevers te stimuleren om meer mensen in vaste dienst te nemen. Werkenden moeten meer zekerheid krijgen, terwijl flexwerk mogelijk moet blijven.

Hoe verloopt het traject?

Zogezegd staat het wetsvoorstel nu online, ter beoordeling. De minister wil het voor de zomer naar de Raad van State sturen en daarna naar de Tweede Kamer. Het is zogezegd mogelijk dat dit nog wijzigt, zeker wanneer er aanpassingsverzoeken komen. Of dat gebeurt kunnen we nu nog niet zeggen, ondanks de forse kritiek uit de hoek van brancheverenigingen en werkgeverskringen.

Wat zijn de reacties?

Onze branchepartners LTO Arbeidskracht en Koninklijke Horeca Nederland hebben zich kritisch uitgelaten over de plannen van het Kabinet. LTO Nederland denkt dat “een groot aantal maatregelen in het wetsvoorstel niet leiden tot herstel en vertrouwen bij werkgevers.” Ook worden, zo vindt LTO, de risico’s van het in dienst nemen van medewerkers, vooral voor kleine werkgevers, niet verlicht. Ook KHN is kritisch en verwacht dat de plannen een negatieve impact hebben op de horeca. RECRON, de branchevereniging voor recreatieondernemers, houdt zich wat meer op de vlakte maar geeft aan de plannen kritisch te zullen volgen. De ABU ziet geen heil in het voorstel. Volgens haar staat de concept-payrollwet zelfs haaks op de voorstellen in het regeerakkoord, waarin is opgenomen dat uitzenden en detacheren niet ter discussie staan, dat payrolling moet kunnen blijven bestaan om te ‘ontzorgen’ en dat uitvoerbaarheid een randvoorwaarde is. De definitie van payrolling wordt bovendien niet scherp genoeg weergegeven, wat leidt tot onduidelijkheid en rechtsonzekerheid, zo meldt de bond. De volledige reactie van de ABU kun je hier vinden.

We houden je op de hoogte

Het spreekt voor zich dat wij je op de hoogte houden van de voortgang. Wanneer er nieuws is, hoor je dat van ons. We doen dat via onze nieuwsbrief, inschrijven kan onderaan de website. Maar het is ook handig om ons te volgen op social media. Dan heb je het nieuws helemaal heet van de naald.