Zeg het maar.

Nieuwe maatregel beperking loonheffingskorting buitenlandse medewerkers

8 november 2018 Juridisch

Per 1 januari aanstaande gaat er een nieuwe maatregel in waarbij de loonheffingskortingen voor buitenlandse medewerkers beperkt worden. In de afgelopen jaren is gebleken dat buitenlandse belastingplichtigen een korting ontvingen waarop zij geen recht hadden.

Een aangifte van inkomstenbelasting is niet altijd verplicht, daarom werd dit niet bij iedereen rechtgetrokken. Vandaar dat er nu een maatregel wordt doorgevoerd die de korting in eerste instantie niet geeft, maar deze korting is nog wel terug te vragen via de aangifte inkomstenbelasting. De korting wordt dan echter alleen aan die medewerker gegeven die er ook daadwerkelijk recht op heeft.

Let wel op dat een medewerker zelf de plicht heeft om te controleren of hij/zij aangifte moet doen (ook voor eerdere jaren).

Wanneer is iemand een buitenlandse medewerker?

Een buitenlandse medewerker is een medewerker die bijvoorbeeld een woning heeft in België en daar iedere dag na werktijd naar teruggaat. Dan is de medewerker belastingplichtig in België en niet in Nederland. Een buitenlandse medewerker is ook die medewerker die vanuit Roemenië naar Nederland komt om te werken, echter gaan zijn of haar kinderen in Roemenië naar school en heeft de medewerker bijvoorbeeld een Roemeens banknummer.

Voor iedere medewerker moet er een afweging worden gemaakt, waar bevindt zich het sociaal en economisch leven van de medewerker?

Loonbelastingtabellen

In 2019 komen er loonbelastingtabellen voor 3 groepen medewerkers:

  1. Fiscaal inwoner van Nederland
  2. Fiscaal inwoner van een andere lidstaat van de EU/EER/BES-eilanden
  3. Fiscaal inwoner van overig land

Rekenvoorbeeld

Wat de verschillen exact zullen zijn voor 2019 is van meerdere factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld de hoogte van het brutoloon, het aantal overuren en het aantal onregelmatige uren. Indien een medewerker 350 euro bruto verdient, alleen normale uren werkt, betaalt een medewerker nu € 34,02 aan loonheffing. In 2019 wordt dit voor groep 1 € 30,38 (+3,64) , voor groep 2 € 42,08 (-8,06).

Bovenstaande berekening is gemaakt op basis van de gegevens voor zover deze nu bekend zijn, tot het einde van het jaar kan daar nog een kleine wijziging in plaatsvinden.

Heb je buitenlandse medewerkers in dienst?

Informeer je buitenlandse medewerkers over deze nieuwe maatregel, zodat ze niet voor vervelende verrassingen komen te staan. Het is uiteindelijk aan de medewerkers zelf om uit te zoeken of ze belastingaangifte moeten doen.