IJkgebouw Horeca keuken

Alle ins & outs van de nieuwe Horeca cao

7 februari 2018 Juridisch Payrolling

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en CNV Vakmensen hebben recent de nieuwe Horeca cao vastgesteld. Deze is per 1 januari ingegaan en loopt tot en met 31 december 2019. Het spreekt voor zich dat Nedflex, als payrollpartner van KHN en juridisch werkgever van talloze horecamedewerkers, alle wijzigingen heeft doorgevoerd. Voor jouw gemak zetten we de ins & outs van de nieuwe cao voor je op een rijtje.

1. Inloop-termijn lonen

Medewerkers die sinds 1 januari 2018 bij jou in dienst zijn gekomen, moeten direct volgens de nieuwe loontabel betaald worden. Je hebt tot 31 maart de tijd om ook de medewerkers die al langer bij je in dienst zijn over te zetten naar de nieuwe loontabellen. Dit zijn de zogenaamde ‘inloop-termijn lonen’.

2. Vakkrachten

Nieuwe medewerkers die 18 jaar of ouder zijn met minimaal 1.976 ervaringsuren in hun huidige functie, worden aangemerkt als vakkrachten. Zij moeten ook als vakkracht beloon worden.

3. Verplichte prestatieverhoging

Het toepassen van een prestatieverhoging is verplicht voor al jouw medewerkers (ook de vakkrachten dus). Je dient voor 1 april een beoordelingsgesprek te voeren en de verhoging vast te stellen.

4. Inventarisatie

Alle functies en basislonen en de bijbehorende jeugdlonen voor vakkrachten worden vanaf 1 januari 2018 geïnventariseerd. Dit houdt in dat vanaf dat moment bekeken wordt hoe deze jonge vakkrachten moeten worden ingeschaald.

Vaststellen loonkosten

Nedflex is juridisch werkgever van de medewerkers van tientallen horecabedrijven. Wij belonen al die medewerkers volgens de horeca cao. Tijdens bepalen van de totale loonkosten, moeten wij rekening houden met de onderstaande punten uit de cao:

Meer weten? Wil je graag persoonlijke uitleg van een payrollspecialist over de nieuwe cao, of heb je vragen? Neem dan contact met ons op via info@nedflex.nl.

Wil je graag meer informatie ontvangen of ons spreken betreft de nieuwe cao? Neem dan contact met ons op.