Wettelijk minimum lonen per juli 2019

Wijzigingen WML per 1 januari 2019

20 november 2018 Juridisch

De hoogte en de opbouw van het Wettelijk Minimumloon is gefaseerd aan het wijzigen. Per 1 juli 2017 zijn de eerste wijzigingen al ingegaan. De komende wijzigingen gaan in per 1 januari 2019 en deze gelden tot 1 juli 2019.

Vanaf 1 januari 2019 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon met 1,34%. Hieronder zie je het overzicht.

Wettelijk Minimumloon januari 2019

Minimumlonen per 1 januari 2019