Overleg team uitzenden

‘Zet arbeidsmarkt op 1, hou uitzendwerk intact’

21 april 2017 Uitzenden

De ABU heeft een dringende oproep voor het nieuwe kabinet. “Zet de arbeidsmarkt met stip op nummer 1 en zorg ervoor dat de kern van het uitzendwerk intact blijft.” Volgens de uitzendbond is dit noodzakelijk om een situatie te creëren waarin er meer werkgelegenheid wordt geschapen, werknemers meer zekerheid krijgen en er meer ruimte is voor ‘inclusief werkgeverschap’.

“Onze oproep aan het nieuwe kabinet is kort en simpel”, begint de ABU haar statement “Uitzendwerk is goed gereguleerd en heeft een grote economische en maatschappelijke meerwaarde, terwijl het slechts 8% van de flexibele schil uitmaakt. Uitzendwerk is goed voor de arbeidsmarkt. Het zorgt er bovendien voor dat minder goed geregelde en vaak onzekere vormen van flexibel werk geen kans krijgen.”

De ABU geeft aan dat uitzendwerk ‘van grote betekenis’ is voor de arbeidsmarkt. Zij probeert tevens het soms scheve beeld dat de politiek van de arbeidsmarkt lijkt te hebben bij te schaven. Zo meldt de ABU dat uitzendwerk niet alleen om kleine baantjes gaat en dat bijna 50% van de uitzendkrachten meer dan 36 uur per week werkt en dat 40% langer dan een jaar actief is als uitzendkracht. Daarnaast noemt zij de steeds intensiever wordende samenwerking tussen UWV, gemeenten en de uitzendbranche als de sleutel tot succes om werkloosheid te voorkomen en werkzoekenden duurzaam te plaatsen bij werkgevers.