Barista koffie

‘Social return bij horeca- en recreatiebedrijven: win-win’

Social Return

Het fenomeen social return, oftewel het bieden van een werkplek aan iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt, is aan een voorzichtige opmars bezig binnen de horeca- en recreatiesector. Dit gebeurt enerzijds omdat de overheid dit via de banenafspraak (Quotumwet) oplegt en anderzijds omdat steeds meer ondernemers social return zien als een kans om zich te profileren als maatschappelijk verantwoorde onderneming.

“Social return levert horecabedrijven een win-win situatie op”, begint social return specialist Renske Splinter-’t Hart. “Of eigenlijk een dubbele win-win. Want je levert een maatschappelijke bijdrage, er zijn aardige subsidies beschikbaar en uit de praktijk blijkt dat het aannemen van social return kandidaten zorgt voor verbroedering binnen je team.”

De subsidies voor het aanstellen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen enkele duizenden euro’s bedragen per medewerker. “Vooropgesteld: je doet dit niet omdat je er alleen geld aan wilt verdienen, je doet dit vanuit jouw ‘drive’ om maatschappelijk verantwoord te willen ondernemen. Het is wel positief dat de overheid er bij wijze van ‘incentive’ subsidies tegenover stelt die kunnen oplopen tot 7000 euro. En als je iemand uit de Wajong hebt met loondispensatie, kan dit bedrag nog aanzienlijk hoger uitvallen.”

Kleinere horecabedrijven hebben minder te maken met de Banenafspraak en wellicht straks met de Quotumwet, aangezien die geldt voor ondernemingen met meer dan 25 werknemers. Deze groep blijft dan ook achter in het aannemen van social return kandidaten, terwijl de subsidies ook voor hen beschikbaar zijn. “In veel kleinere bedrijven is de eigenaar meewerkend voorman. Hij of zij doet zelf heel veel verschillende dingen en werkt keihard. Vaak zijn deze kleine ondernemers bang dat ze veel te weinig eisen aan zo’n kandidaat kunnen stellen. Maar je kunt het ook omdraaien. Maak een profiel voor zo’n werknemer. Kijk niet alleen naar je personeelsbestand, maar naar alle taken die er liggen. Dat heet ‘jobcarving’. Vaak kunnen veel taken die nu door verschillende duurdere personeelsleden ‘erbij’  worden gedaan, goed opgepakt worden door iemand met een social return-status. Bovendien benut je zo je hoger opgeleide krachten ook meer op hun kwaliteiten.”

Geplaatst op: 11 augustus 2015