Social Return

Nedflex gelooft dat er voor iedereen een plek is op de arbeidsmarkt. Zij maakt zich aantoonbaar sterk om ook mensen met een afstand tot deze arbeidsmarkt een plek te geven.

Nedflex houdt zich sinds jaar en dag actief bezig met social return. Ruim voor het maatschappelijk debat rond social return vorm kreeg, zetten Nedflex en zusterbedrijf INDIVIDU zich al in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te geven. De allereerste opdracht van de onderneming in 1992 was het bij werkgevers onderbrengen van mensen die als ‘moeilijk plaatsbaar’ werden gezien. Door de jaren heen hebben Nedflex en INDIVIDU hun ervaring gebundeld en hun beleid aangepast en aangescherpt om de mensen met een grotere afstand duurzaam aan het werk te helpen en hun kwaliteiten te borgen.

Kansen

Nedflex heeft derhalve een ruime expertise en ervaring op het gebied van social return in huis. “Wij vinden dat er voor iedereen een plekje moet zijn binnen de arbeidsmarkt. Vanuit deze overtuiging, deze visie, zijn wij ons social return beleid gaan vormgeven”, begint Renske Splinter-’t Hart, Social Return specialist bij Nedflex. “Daarnaast sluiten wij onze ogen niet voor de commerciële kansen die social return met zich meebrengt. De ervaring leert ons namelijk dat ook uit deze doelgroep zeer waardevolle krachten voort kunnen komen, die dankzij de subsidiemogelijkheden voor de werkgever interessant zijn. Bovendien: flexibele social return medewerkers tellen mee voor de SROI verplichting van een onderneming. Ook vallen zij binnen de banenafspraak.”

Doelgroepen

 • Nedflex werkt met (en voor) alle doelgroepen binnen het social return-spectrum:
 • WAO/WIA
 • WW Jongeren en Ouderen
 • Wajong
 • Jongeren
 • P-wet (WAJONG, WSW, WWB)

Partners

Nedflex heeft goede contacten met overheidsinstellingen wat betreft het werven van social return kandidaten. Nedflex heeft korte lijnen en intensieve contacten met diverse gemeentelijke instanties en het UWV.

Nedflex is doorlopend op zoek naar nieuwe partners, om meer kandidaten te kunnen plaatsen in diverse branches. Nedflex richt zich de komende tijd op het verder vergroten van de instroom van social return kandidaten in onder meer de agrarische sector en de horeca/recreatiebranche.

De mogelijkheden

Nederland zit op dit moment midden in de overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving. Hierin worden werkgevers zowel op landelijk als gemeentelijk niveau gestimuleerd om social return-kandidaten in te zetten (onder meer middels de banenafspraak en diverse subsidiemogelijkheden).

Als arbeidsrechtspecialist en uitzendorganisatie met een actief social return beleid, bundelt Nedflex graag haar krachten met werkgevers.

Wat biedt Nedflex werkgevers?

 • Wij denken actief mee, zowel met u als de kandidaten;
 • Wij ondersteunen u in het leggen van contact met het UWV, Gemeente en SW bedrijf;
 • Wij regelen de administratieve afhandeling en het aanvragen van subsidie;
 • Wij verzorgen Jobcarving;
 • Kortom: wij faciliteren en u heeft de voordelen

Als payrolling partner van LTO Arbeidskracht, KHN en RECRON, is Nedflex juridisch werkgever van duizenden werknemers. Nedflex ondersteunt honderden Nederlandse ondernemers met hun personeelsadministratie. Daarnaast is Nedflex ruim 25 jaar actief als uitzendbureau. Vanuit deze rol kan zij het gehele traject rond de social return kandidaten verzorgen. Nedflex ondersteunt u in het leggen van contact met het UWV en de gemeente voor de instroom van social return kandidaten en kan deze eventueel ook werven (n.o.t.k.).

Daarnaast verzorgt Nedflex de volledige administratie en juridische afhandeling en vraagt de subsidie voor de werkgever aan. Deze vergoedingen bedragen soms enkele duizenden euro’s en kunnen oplopen tot wel € 7000,-. De subsidie komt geheel ten goede aan de ondernemer, Nedflex rekent slechts een lichte administratieve vergoeding van € 150,-. Nedflex kan bovendien uw huidige personeelsbestand doorlichten om te kijken of u al medewerkers heeft die in aanmerkingen komen voor een subsidie. Zij weet uit eigen ervaring dat werkgevers soms subsidies mislopen, omdat zij onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden.

Jobcarving

Nedflex heeft ervaring met ‘jobcarving’. Jobcarving sluit naadloos aan op de visie van Nedflex. Want: social return is niet alleen mensenwerk, het is tevens maatwerk. Bij jobcarving wordt primair gekeken naar de werktaken en bij welk opleidingsniveau deze passen, en in mindere mate naar de functies of functieopbouw. Dus: welke taken zijn elementair van aard en kunnen worden uitgevoerd door lager geschoolde, kwetsbare krachten. Ook wordt goed gekeken naar de behoefte van de werkgever, zodat er een win-win situatie kan ontstaan.

Uit het merendeel van de jobcarvingsonderzoeken die worden uitgevoerd, komt naar voren dat er bij het gros van de organisaties taken zijn die door kwetsbare groepen gedaan kunnen worden. In veel gevallen worden die taken op dat moment ingevuld door relatief dure werknemers (en soms zelfs door de werkgever zelf). Dit houdt wel een verschuiving van ‘denken’ en vereist soms wijzigingen in de structuur van de organisatie. Nedflex gaat hier zorgvuldig mee om en gaat dit traject nadrukkelijk samen met de werkgever aan.

In de ervaring van Nedflex leidt een jobcarvingsonderzoek nagenoeg altijd tot een kwaliteitsslag voor de werkgever. De huidige medewerkers kunnen efficiënter worden ingezet (namelijk op taken waar zij goed in zijn en die het best passen bij hun loonwaarde). Hierdoor kan tevens vaak een kostenbesparing worden gerealiseerd. Daarnaast biedt jobcarving de werkgever de kans om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden binnen het reguliere bedrijf. Jobcarving slaat een brug tussen maatschappelijk en bedrijfsmatig verantwoord ondernemen.

Coaching

De social return doelgroep is een kwetsbare doelgroep. De meesten hebben begeleiding nodig om goed om te kunnen gaan met het herintreden in de arbeidsmarkt. Nedflex staat voor een goede begeleiding, omdat zij ervan overtuigd is dat alleen op deze wijze vroegtijdige uitval voorkomen kan worden. Uiteraard ondersteunt Nedflex ook de werkgever. Zij denkt proactief met de werkgever mee over een zo goed mogelijke begeleiding op de werkvloer.

Nedflex heeft bovendien een jobcoach beschikbaar voor kandidaten die extra begeleiding nodig hebben. Deze blijft ook na het doorlopen van het programma (wanneer de werknemer zijn werk zelfstandig kan uitvoeren) bereikbaar wanneer er een probleem ontstaat of indien er knelpunten zijn. Ook is er een vertrouwenspersoon waar de kandidaten bij terecht kunnen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en social return zijn belangrijke thema’s binnen de Nedflex Holding. Daarom stellen we de belangrijkste resultaten en onderwerpen uit ons MVO Jaarverslag 2017 ter beschikking.