Wettelijk minimum lonen per juli 2019

Wijzigingen WML per 1 juli 2019

17 juni 2019 Juridisch

De overheid verlaagt de leeftijd waarop werknemers het volledige minimumloon krijgen van 23 naar 21 jaar. De hoogte en de opbouw van het Wettelijk Minimumloon wordt in stappen aangepast.

Werknemers van 22 jaar en ouder hebben sinds 1 juli 2017 recht op een volledig wettelijk minimumloon. Jongere werknemers ontvangen een vast percentage van dit minimumloon. Op 1 juli 2019 gaat stap 2 in. Vanaf dit moment ontvangen ook 21-jarigen een volledig wettelijk minimumloon.

Wettelijk Minimum Lonen per juli 2019

Minimumlonen per 1 juli 2019