Veranderingen pensioenregels vanaf 1 juli 2023


Er is een akkoord in de Eerste Kamer met betrekking tot de nieuwe pensioenregels, de eerste veranderingen gaan in per 1 juli 2023. Hierin is opgenomen dat de wachttijd voor het opbouwen van pensioen vervalt. Dit betekent dat elke medewerker vanaf de eerste werkdag direct pensioen opbouwt. De huidige wachttijd voor uitzendkrachten van 8 gewerkte weken komt dus te vervallen.

Veranderingen voor het StiPP pensioen voor uitzendkrachten en gedetacheerden
Alle werknemers van 21 jaar of ouder worden direct aangemeld bij StiPP als ze in dienst treden. De werknemer bouwt direct pensioen op en als werkgever ga je direct pensioenpremie afdragen. De werknemer die op 1 juli minder dan acht weken heeft gewerkt voor 1 uitzendonderneming, start per 1 juli 2023 met pensioen opbouwen in de Basisregeling. Voor werknemers die nu al deelnemen aan de Basisregeling van StiPP verandert er niets. Een nieuwe werknemer komt in de Plusregeling na een deelname in de Basisregeling van 52 gewerkte weken.

Veranderingen vanaf 1 januari 2024
Vanaf 1 januari 2024 wordt de toetredingsleeftijd verlaagd van 21 jaar naar 18 jaar. Dat betekent dat iedere werknemer van 18 jaar en ouder direct pensioen gaat opbouwen.

Laatste update: 8 juni 2023