Wet en regelgeving

Motie Wet Aanpak Schijnconstructies

17 november 2015 Juridisch

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen van VVD-kamerlid Anne Mulder, waarin wordt bepleit dat voor bonafide werkgevers en sociale werkbedrijven een uitzondering wordt gemaakt op het inhoudingenverbod in de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Een van de onderdelen van de WAS die per 1 januari 2016 ingaan, is het verbod om een inhouding of verrekening te doen op het wettelijk minimumloon van de werknemer.

Door de motie te steunen, geeft de Tweede Kamer formeel aan dat zij vindt dat Minister Asscher spoedig een uitzonderingsregeling moet presenteren. Wel kan de minister besluiten om de motie niet over te nemen. Dit is op dit moment nog niet duidelijk.

De NBBU, waar onder meer INDIVIDU (een zusterbedrijf van Nedflex) bij is aangesloten, heeft zich als eerste uitzendersbond uitgesproken over de Motie Mulder. Op haar website meldt de bond het volgende: “Wij hebben afgelopen maanden altijd al gesteld dat er uitzonderingen gemaakt moeten worden op dit verbod. Dit moet voorkomen dat werknemers betalingsachterstanden oplopen met bijvoorbeeld huisvestigingskosten en hun zorgpremie.”