Productiewerk bloemen

Geen concurrentiebeding bij tijdelijk contract

2 september 2015 Juridisch

Eén van de wijzigingen die de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (wwz) met zich meebrengt, is het feit dat werkgevers geen concurrentiebeding meer mogen opnemen in een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Enige uitzondering: indien sprake is van zwaarwegend belang. In de eerste gerechtelijke uitspraak over de wwz heeft de rechter het ‘zwaarwegend belang’ van tafel geveegd.

Het lijkt er dus op dat werkgevers, ondanks het feit dat zij zich beroepen op zwaarwegend belang,  geen concurrentiebeding meer mogen opnemen in een tijdelijk arbeidscontract.

FlexNieuws maakt melding van een recente uitspraak van de rechtbank in Amsterdam. De zaak was aangespannen door een detacheringsbedrijf dat fors had geïnvesteerd in cursussen voor een tijdelijke werknemer, die uiteindelijk overstapte naar een concurrent. Het verbod op het concurrentiebeding geeft aan dat de rechter de wet vrij strikt geïnterpreteerd heeft, aldus FlexNieuws.

Martine de Wit, arbeidsrechtspecialist bij Nedflex en Manager van het Nedflex Service Center: “Dit vraagstuk kwam ook veelvuldig ter sprake tijdens de informatiebijeenkomsten die we over deze wet hebben georganiseerd. Het was afwachten op de eerste gerechtelijke uitspraak over dit onderwerp. Een concurrentiebeding lijkt in een tijdelijk contract weinig kans van slagen te hebben.”