Tablet statistieken

NedFacts arbeidsmarktcijfers 2018

22 januari 2019 Arbeidstrends Juridisch

De ABU heeft de arbeidsmarktcijfers van 2018 van het CBS gepubliceerd in de laatste editie van Flex & Figures. Wij hebben de belangrijkste ontwikkelingen voor je op een rijtje gezet.

Uitzendmarkt groeicijfer gewerkte uren
Uitzendmarkt groeicijfer omzet

Het gemiddeld aantal uren groeide met 3% in de eerste 12 perioden van 2018 ten opzichte van dezelfde periode in 2017. De omzet steeg met 7%. De eerste 12 perioden van 2018 was er één werkdag minder dan dezelfde periode in 2017. Er heeft daarom een correctie van de cijfers plaatsgevonden.

Uitzendmarkt - aantal banen blijft stijgen

Het aantal banen van medewerkers en zelfstandigen is in het derde kwartaal van 2018 met 60.000 gestegen. Dit is het achtste kwartaal op rij dat het aantal banen met minstens 50.000 toeneemt. In een jaar tijd zijn er 271.000 banen bijgekomen (6%). Dat is de grootste jaargroei in elf jaar. De afgelopen 4,5 jaar is het aantal banen vrijwel onafgebroken toegenomen, in totaal met 739.000 (7.6%). De vorige periode met langdurige banengroei was in 2004-2008. Toen kwamen er in 4,5 jaar tijd ruim 800.000 banen bij.

In de uitzendbranche kwamen er in het derde kwartaal van 2018 13.000 banen bij. Daarmee nam deze bedrijfstak opnieuw het grootste deel van de banengroei voor zijn rekening. Inmiddels telt de uitzendbranche 842.000 werknemersbanen. Dat is 10% van alle banen van werknemers, in 2019 is dit 7%.

Openstaande vacatures

Eind september was het aantal openstaande vacatures groter dan ooit: 262.000. Dit record werd in het tweede kwartaal voor het eerst sinds 2007 bereikt. Het dieptepunt na het begin van de crisis werd halverwege 2013 bereikt met 91.000 vacatures.

Uitzendmarkt - werkloosheid daalt

In september gaven 343.000 mensen aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Zij zijn volgens de ILO-definitie werkloos (Internationale Arbeidsorganisatie). Het percentage werklozen in de beroepsbevolking kwam daarmee in september uit op 3,7. Het werkloosheidspercentage was in september lager dan de 6 maanden daarvoor. Van maart tot en met augustus lag de werkloosheid rond de 3,9%. Het laagste niveau bij het uitbreken van de economische crisis, 3,6% in de laatste maanden van 2008, is nog niet bereikt.

Bron: flexfigures.abu.nl