gat in de lucht springen

Een leven lang leren en ontwikkelen moet vanzelfsprekend worden

4 oktober 2018 HR

Binnen het thema Goed Werkgeverschap is persoonlijke ontwikkeling een belangrijk onderdeel. Ontwikkelen op zowel persoonlijk als professioneel vlak zorgt ervoor dat medewerkers gemotiveerd blijven. En dat is in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt extra belangrijk.

Dat iedereen zich tijdens zijn of haar loopbaan blijft ontwikkelen zou dan ook vanzelfsprekend moeten worden. Daarom komt er een gezamenlijk actieplan van werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties en het kabinet. Het doel van dit plan is om mensen meer invloed ofwel regie te geven op hun loopbaan, zodat ze zich kunnen aanpassen aan veranderingen op de arbeidsmarkt.

De arbeidsmarkt verandert in rap tempo

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schrijven dit aan de Tweede Kamer, mede namens staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

Minister Koolmees: ‘De arbeidsmarkt verandert in rap tempo. Bijvoorbeeld door nieuwe technologieën, digitalisering, de energietransitie. Er komen nieuwe banen bij, andere verdwijnen juist. Om aan de slag te blijven moet je regelmatig bijscholen. Zo krijg je meer grip op je eigen loopbaan. Daarom wil het kabinet zorgen voor een doorbraak op gebied van Leven Lang Ontwikkelen.’

Minister Van Engelshoven: ‘Waar vroeger je diploma je eindstation was, is het nu juist het beginpunt van een leven lang leren en ontwikkelen.’

Inzichtelijk maken welke scholingsmogelijkheden er zijn

Om meer invloed te krijgen op je loopbaan moet het inzichtelijker worden welke scholingsmogelijkheden er zijn. Er komt meer ondersteuning in de vorm van voorlichting, loopbaanadvies en coaching. Het aanbod van onderwijs wordt flexibeler. Kleine bedrijven worden aangemoedigd om ook aan bijscholing en omscholing te doen.

Daarnaast gaat het kabinet helpen bij de realisatie van een individueel leer- en ontwikkelbudget voor iedereen. Het gaat om een nieuw instrument, waarmee ook in het buitenland nog weinig ervaring bestaat. Als eerste stap wil het kabinet een digitaal overzicht ontwikkelen van individuele scholingsmogelijkheden en op termijn ook bijpassende financiële tegemoetkomingen. Voor deze meerjarige investering komt 218 miljoen euro beschikbaar.

Nederland doet het goed

Nederland doet het internationaal gezien goed op gebied van Leven Lang Ontwikkelen. Er zijn circa honderd Opleidings- en Ontwikkelfondsen. Bedrijven en fondsen geven jaarlijks 1,7 miljard euro uit aan opleidingen. Maar het zijn vooral jongeren en hoogopgeleiden die er gebruik van maken. Soms gebeurt omscholing ook te laat, waardoor mensen werkloos raken. Het actieplan van het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties gaat hier verdere verbetering in geven. Volgend jaar trekt het kabinet er ruim 10 miljoen euro voor uit.

Bron: Rijksoverheid, 28 september 2018