Tablet statistieken

189 miljoen uitzenduren in Q2 2015

31 augustus 2015 Arbeidstrends Uitzenden

Dat de Nederlandse uitzendbranche aan een sterke opmars bezig is, blijkt uit het aantal uren dat in het tweede kwartaal van dit jaar is ‘gedraaid’: 189 miljoen. Een record. Sinds 2008 werd niet zo veelvuldig gebruik gemaakt van uitzendkrachten.

Het aandeel van uitzendwerk binnen de arbeidsmarkt stijgt eigenlijk al twintig jaar structureel. De dalingen van het aantal uren tijdens recessies wegen niet op tegen de stijgingen in de herstelperioden. Gemiddeld is er sinds 1995 steeds op jaarbasis een stijging van het aantal uitzenduren van 3,8% waarneembaar, zo meldt het FD. Het aantal reguliere werkuren is over dezelfde periode eveneens gestegen, maar ‘slechts’ met 0,6%. Het aandeel van de flexbranche in het totaal aantal gewerkte uren in Nederland is hiermee opgelopen tot 6,5%.

Gevolg van de crisis of langjarige trend?

De krant signaleert dat “de snelheid waarmee het aandeel van uitzendwerk op dit moment toeneemt niet duidelijk afwijkt van eerdere perioden met aantrekkende conjunctuur.” En: “In de tweede helft van de jaren negentig en tussen 2004 en 2008, nam het belang van uitzendwerk ongeveer net zo snel toe.”

Het FD geeft aan dat het goed mogelijk is dat het niet zozeer de afgelopen krediet- en huidige eurocrisis is die ervoor zorgt dat bedrijven massaal inzetten op flexwerk, maar dat simpelweg sprake is van een langjarige trend, die al in de jaren ’90 is ingezet. Deze trend wordt mede voortgedreven door de steeds sneller veranderende markten en technologie, waardoor bedrijven steeds sneller (en meer) moeten inspringen op veranderingen. En daar past meer flexibel inzetbaar personeel bij, zo lijkt het.