Wijziging wet minimum loon

Wijzigingen WML per 1 januari 2020

12 december 2019 Juridisch

Per 1 januari 2020 wordt het wettelijk minimumloon weer aangepast. Twee keer per jaar, op 1 januari en 1 juli wordt het wettelijk minimumloon opnieuw vastgesteld door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De leeftijd waarop werknemers het volledig minimumloon krijgen wordt stapsgewijs verlaagd naar 21 jaar. 1 januari 2020 hebben jongeren vanaf 21 jaar daardoor nu recht op het volledige minimumloon.

In het schema hieronder hebben we de wijzigingen in de uurlonen op een rijtje gezet.

WML per 1 januari 2020
Wettelijk minimumloon per 1 januari 2020