Eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden


Doen of niet doen?

Wanneer je als bedrijf werknemers in dienst hebt, ben je verplicht je medewerkers te voorzien van een inkomen voor als ze arbeidsongeschikt raken en ziek uit dienst treden. Hiervoor betaal je de Belastingdienst premie voor de werknemersverzekeringen. Wanneer je ervoor kiest om eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ERD) te worden, betaal je geen premie voor dit onderdeel aan het UWV. Wanneer jouw medewerkers dan ziek uit dienst treden, ben je zelf verantwoordelijk voor de betaling en begeleiding van de Ziektewetuitkering en niet het UWV.

Waarom zou je er als bedrijf voor kiezen om eigenrisicodrager te worden? We hebben de voor- en nadelen voor je uitgezocht.

Geen zin om te lezen? Je kunt ook naar onze podcast luisteren:

Voordelen

Als eigenrisicodrager heb je veel invloed en grip op verzuim. Je bepaalt zelf hoe je jouw proces precies inricht. Je hebt inzicht in de lopende trajecten en stuurt direct bij waar dat nodig is. 

Regelmatige beoordelingen 

Als eigenrisicodrager kun je er ten eerste voor zorgen dat iemand regelmatig (een keer in de 4 tot 6 weken) naar de bedrijfsarts gaat, zodat de werknemers die een Ziektewetuitkering ontvangen er ook echt recht op hebben.  

Begeleiding en coaching bij re-integratie 

Als iemand mogelijkheden heeft ben je direct betrokken bij het proces en kun je iemand ondersteunen waar nodig bij de re-integratie. Het doel is altijd om passend werk te vinden en iemand zo snel mogelijk te laten uitstromen uit de ziektewet. Het advies is hierin ook om niet te wachten tot het tweede jaar met re-integreren in het tweede spoor, maar gelijk zodra de bedrijfsarts aangeeft dat er mogelijkheden zijn om passend werk te verrichten, actief starten met re-integratie-activiteiten.

 Maatregelen 

Houdt iemand zich niet aan het verzuimprotocol? Dan kun je overgaan op een maatregel die invloed heeft op de hoogte van de Ziektewetuitkering. Van een inhouding van 10% voor 2 maanden bij het niet verschijnen bij de bedrijfsarts tot een inhouding van 25% van de uitkering 4 maanden lang bij het niet voldoen aan de re-integratieverplichtingen. Als iemand continu niet aan de verplichtingen voldoet, kun je zelfs bij het UWV aanvragen om de ziektewetuitkering helemaal te stoppen. Dit bespaart je organisatie veel geld, door mensen die onvoldoende voldoen aan de verplichtingen van de Wet Verbetering Poortwachter te laten genieten van een uitkering.

Je bespaart geld

Als je bovenstaande goed op orde hebt, is het kostenbesparend ten opzichte van de premie die je betaald aan het UWV. De grip op verzuim in de eerste twee jaar heeft ook tot gevolg dat er minder mensen instromen in de WIA, wat ook geld bespaart door een verlaagde WGA-premie (als middelgrote of grote werkgever).

Nadelen 

Naast de voordelen, zitten er uiteraard ook nadelen aan het eigenrisicodrager schap. Het geeft je bijvoorbeeld grote verantwoordelijkheid en je moet er wel tijd voor hebben en nemen.

Extra verplichtingen en verantwoordelijkheden

Je hebt extra verplichtingen en verantwoordelijkheden die expertise vereisen. De verplichtingen om eigenrisicodrager te worden zijn streng, zowel op financieel vlak (hoogte ziektewetuitkeringen en uitbetalingen) als op het gebied van re-integratie. Hiervoor moet je expertise in huis halen om hieraan te kunnen voldoen. Dit kan ook via een verzekering, wat uiteraard wel extra kosten met zich meebrengt. Het UWV voert regelmatig controles uit of je voldoet aan de richtlijnen. Indien je hier, ook na herstel, niet aan voldoet verlies je je eigenrisicodrager schap.

Kost veel tijd 

De inrichting van het verzuimproces, het voldoen aan de verplichtingen en ervoor zorgen dat je er het beste uithaalt, kost veel tijd. Hiervoor moet wel ruimte en focus gecreëerd worden binnen de organisatie. 

Kans op loonsanctie 

Door de verplichtingen is de kans op een loonsanctie aanwezig, dit brengt extra kosten met zich mee. Een loonsanctie is een boete van het UWV. Als werkgever ben je verplicht om twee jaar lang het loon door te betalen aan een zieke werknemer of als eigenrisicodrager de Ziektewetuitkering zodra iemand uit dienst treedt. Als je tijdens deze periode niet aan je re-integratie verplichtingen hebt voldaan, krijg je een loonsanctie. Dit houdt in dat je als werkgever maximaal een jaar extra kosten hebt.

Financieel draagvlak nodig

Wanneer je ervoor kiest om als werkgever eigenrisicodrager te worden, betaal je zelf de kosten van de uitkeringen en de re-integratie. Dit moet je als organisatie wel financieel kunnen dragen. 

Over Nedflex

Nedflex is eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Sinds wij eigenrisicodrager zijn, zijn onze verzuimkosten gedaald met 40% ten opzichte van de premie die wij anders zouden betalen bij het UWV. Dat komt vooral omdat wij ons aan de wettelijke regels houden en omdat wij de juiste verzuimspecialisten in huis hebben die een duidelijk verzuimprotocol hebben voor de medewerkers.

Onze verzuimspecialisten bieden ook ondersteuning bij organisaties om grip op verzuim te krijgen op verschillende vlakken en begeleiden werknemers in 2e spoortrajecten naar passend werk. Ontdek hier hoe we dat doen.

Geplaatst op: 23 maart 2023