MVO Nedflex plant

MVO Jaarverslag Nedflex 2020

26 mei 2021

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in het dna van de bedrijfscultuur van Nedflex. We doen er dan ook alles aan om de juiste balans te vinden tussen de drie p’s: people, planet, profit. In ons MVO-verslag van 2020 laten we je graag zien wat we dit jaar hebben gedaan.

Stakeholders

Elk jaar vragen we onze stakeholders wat volgens hen de kernthema’s van Nedflex op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen moeten zijn. Dit jaar kwamen ‘eerlijk zaken doen’, ‘arbeidsomstandigheden’ en ‘mensenrechten’ naar voren als focusgebieden.

Hoofdthema: arbeidsomstandigheden

Help ons Oogsten 2020

Maart 2020 werd de agrarische sector geraakt door de coronacrisis. Veel agrariërs hebben personeelsproblemen gekend, vragen die veel gehoord werden waren: ‘Komen er nog wel medewerkers naar Nederland om bij ons te werken?’ en ‘Hoe kan ik mijn medewerkers aan het werk houden?’.

Nedflex heeft samen met LTO Arbeidskracht een platform ontwikkeld waar we agrariërs konden helpen met vraag en aanbod van personeel. Dit werd ‘Help ons oogsten’.

Terwijl de agrarische sector kampte met personeelstekorten, stonden andere branches stil en konden zij hun personeel niet aan het werk zetten. ‘Help ons Oogsten’ heeft ervoor gezorgd dat deze branches elkaar konden vinden. Hier konden bedrijven die personeelstekorten hadden zich inschrijven met de vraag naar personeel, en konden bedrijven met een overschot aan personeel aangeven hoeveel medewerkers zij ergens anders konden laten werken. Nedflex bood ondersteuning bij het matchen van deze partijen.

Help ons Oogsten heeft tientallen bedrijven geholpen met personeelsproblemen.

Duurzame inzetbaarheid in samenwerking met DOORZAAM

In 2019 zijn wij een samenwerking aangegaan met Doorzaam. Een organisatie die de duurzame inzetbaarheid van een uitzendkracht voorop zet.

In 2020 zijn we hiermee verder gegaan door 2 intercedenten op te leiden tot Duurzame Inzetbaarheid Specialist. Zij zijn getraind om continu met de uitzendkracht in gesprek te gaan. Waar heb jij behoefte aan en/of hoe kunnen wij jou helpen met het verbeteren van je werkgeluk? Zij hebben beide verschillende gesprekstechnieken geleerd en kunnen trainingen en workshops aanbieden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gaan over een slaapritme met wisseldiensten, of gezond eten tijdens deze diensten. Maar ook omgaan met geld kan een thema zijn.

Hoofdthema: mensenrechten

Diversiteit

In 2019 hebben wij met succes ons vernieuwde diversiteitsbeleid ingevoerd, in 2020 zijn wij dit op dezelfde manier blijven uitvoeren. Ons grootste doel is ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk stakeholders van onze organisatie zich bewust zijn van dit beleid. Hoe wij als Nedflex dit hebben aangepast, is te lezen in het MVO verslag van 2019. In 2020 hebben wij de volgende acties uitgevoerd om dit beleid door te trekken:

 • De workshop Diversiteit is gegeven aan al onze nieuwe collega’s. Deze workshop legt uit hoe je discriminatie kunt herkennen en hoe wij hier als organisatie mee omgaan.
 • Onze partners houden we het gehele jaar op de hoogte met nieuwtjes en activiteiten door middel van nieuwsbrieven en blogs.
 • Met alle nieuwe partners/franchisenemers bespreken wij het onderwerp diversiteit in onze ‘welkom’ procedure. Tijdens dit gesprek bespreken wij de kaders waar zij zich aan moeten houden en onze visie als het gaat om anti-discriminatie.
 • Ook hebben wij stilgestaan bij de ‘Werelddag voor culturele diversiteit’. Voorafgaand aan deze dag hebben wij iedereen hierover op de hoogte gesteld en hebben we verschillende buitenlandse recepten, gekregen van onze collega’s, gedeeld.

Vitaliteit

In maart 2020 waren we plotseling, sneller dan verwacht, genoodzaakt om vanwege de coronapandemie vanuit huis te werken. Een situatie die noodzakelijk was, die uitdagingen heeft gebracht, maar ook nieuwe kansen heeft opgeleverd. Voordeel van thuiswerken voor Nedflex en de collega’s is dat de arbeidsmarktmarktparticipatie kan stijgen doordat het werk beter te combineren is met bijvoorbeeld zorgtaken. Ook is de drempel om aan het werk te gaan lager en vermindert het files en een lagere CO2-uitstoot.

Daarnaast heeft, volgens onderzoek stimuleren van thuiswerkgedrag onder werkend Nederland, het (verplicht) flexibel werken ook nadelen. Voor veel mensen is het moeilijk om een goede balans te houden tussen werk en privé. Mensen bewegen minder, er is een toename van eenzaamheid en niet alle thuiswerkers beschikken over een geschikte werkplek.

Om in te spelen op bovenstaande punten heeft Nedflex in 2020 veel aandacht besteed aan de vitaliteit van de medewerkers op verschillende manieren:

 • De Nedflex Challenge: 7 weken lang, elke dag laagdrempelig uitgedaagd worden met tips, tricks en challenges om een boost te geven aan de fysieke en mentale gezondheid. Dit hebben we niet alleen mogelijk gemaakt voor onze eigen medewerkers, het is gepromoot via social media zodat iedereen eraan kon deelnemen!
 • Aandacht: van de een op de andere dag een gehele andere werkomgeving en dynamiek van samenwerken, vraagt veel flexibiliteit. Om goede zorg te dragen is er regelmatig een op een contact geweest met alle medewerkers om hen te voorzien van hetgeen wat nodig was. Ook zijn collega’s regelmatig verrast door kleinigheidjes langs de deuren, zoals een fruitbox, tulpen, aardbeien en ontbijtpakketten.
 • Verbinding: ondanks de fysieke afstand hebben we online evenementen georganiseerd om de verbinding te behouden, denk aan een digitale kantine, een bingo en online (kwartaal)borrels.
 • Arbo-omstandigheden: Nedflex heeft de thuiswerkende collega’s in materiaal voorzien dat nodig was, om een goede en gezonde werkplek thuis te creëren. Indien het voor iemand niet haalbaar was om een thuiswerkplek te creëren, hebben we voor enkelen het kantoor opengesteld, waar maximaal een persoon per ruimte aanwezig mocht zijn.

Hoofdthema: eerlijk zaken doen

Nedflex staat voor eerlijk zaken doen, waarvan transparantie een essentieel onderdeel is. Transparantie bestaat uit openheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid van de organisatie. Met onze transparante werkwijze, waarbinnen het voor alle betrokkenen duidelijk is wat Nedflex aanbiedt en tegen welk tarief, dragen we bij aan het verbeteren van de kwaliteitsperceptie van de gehele uitzendbranche.

Certificaten

We vinden het belangrijk om te laten zien dat we eerlijk zaken doen. Dit blijkt onder andere uit onze certificaten: NEN 4400-1, ISO 9001:2015 en VCU. Organisaties die deze keurmerken willen voeren, worden jaarlijks gecontroleerd. Naast deze periodieke keuringen, worden er door de CROP en VRO cao-controles uitgevoerd. Nedflex vindt het belangrijk om deze keurmerken te hebben. Niet alleen omdat het ons streven om een zo transparant en klantgericht mogelijk organisatie te zijn onderstreept, maar ook voor de algehele kwaliteitsperceptie van de gehele uitzendbranche.

 • NEN 4400-1
  Dit SNA-keurmerk bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen.
 • ISO 9001:2015
  Voor velen waarschijnlijk al bekend. De ISO 9001:2015 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen, een onmisbaar verbeterinstrument. De norm wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van de klanten, de wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.
 • VCU
  VCU is een procedure voor de certificering van het VG-beheersysteem voor uitzendorganisaties. Aangezien Nedflex personeel aan VCA gecertificeerde bedrijven levert, is het voor Nedflex van groot belang dat haar Veiligheid en Gezondheid-beheersysteem (VG-beheersysteem) continu op orde is.
 • ABU / NBBU 
  De ABU staat voor Algemene Bond Uitzendondernemingen en NBBU voor Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen. Om lid te kunnen worden is een voorwaarde dat een uitzendonderneming SNA (NEN 4400-1) gecertificeerd is. Beide partijen hebben cao’s opgesteld die specifiek gericht zijn op de uitzendbranche, deze zorgen voor flexibiliteit en bescherming van uitzendkrachten.
 • Betaalme.nu
  Nedflex heeft zich als een van de eerste landelijk opererende bedrijven aangesloten bij Betaalme.nu. Bedrijven die dit niet-commerciële initiatief ondersteunen, hanteren aantoonbaar korte betalingstermijnen voor het midden- en kleinbedrijf.

Goede doelen 2020

Steun aan de Voedselbank

Na een succesvolle inzamelactie vorig jaar met Kerst, hebben collega’s van Nedflex ook dit jaar een actie opgezet voor de Voedselbank. Dit jaar was het doel om alle 70 kinderen van de Voedselbank te verrassen met een cadeau voor Sinterklaas. Dit resulteerde in 76 pietenzakjes met chocoladeletters, stiften en een kleurplaat!

HR feitjes

Verzuimcijfer

In 2020 lag het verzuimcijfer op 1,68%, een sterke daling ten opzichte van 2019. De flexibiliteit bij het thuiswerken, genoodzaakt wegens corona, heeft hierbij een positieve invloed gehad op het verzuimpercentage.

Type contracten

Leeftijdsklasse

Highlights van het interne medewerkerstevredenheidsonderzoek

 • 81% is trots om voor de organisatie te mogen werken
 • 98% is tevreden over de werktijden
 • 85% is zeker van zijn/haar baan
 • 96% geeft aan dat er op een prettige manier wordt samengewerkt binnen de afdeling
 • 88% gaat met plezier naar het werk
 • Gemiddelde cijfer is een 7,5