MVO Nedflex plant

MVO Jaarverslag Nedflex 2019

1 juni 2020

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in het dna van de bedrijfscultuur van Nedflex. We doen er dan ook alles aan om de juiste balans te vinden tussen de drie p’s: people, planet, profit. In ons MVO-verslag van 2019 laten we je graag zien wat we dit jaar hebben gedaan.

Stakeholders

Elk jaar vragen we onze stakeholders wat volgens hen de kernthema’s van Nedflex op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen moeten zijn. Dit jaar kwamen ‘eerlijk zaken doen’, ‘arbeidsomstandigheden’ en ‘mensenrechten’ naar voren als focusgebieden.

Hoofdthema: arbeidsomstandigheden

Duurzame inzetbaarheid in samenwerking met DOORZAAM

Een duurzame medewerker is vitaal, productief en gemotiveerd, gedurende zijn gehele carrière. Dat resulteert in toegevoegde waarde in het werk nu en in de toekomst. Waardevol voor zowel de organisatie als de medewerker!

Als uitzendbureau is dat best een uitdaging met een grote groep medewerkers die door heel het land actief zijn. Wij zijn deze uitdaging in 2019 aangegaan in samenwerking met DOORZAAM, door drie duurzame inzetbaarheidsspecialisten aan te stellen die de training ‘De duurzame Uitzendkracht’ volgen.

Wat belangrijk is bij duurzame inzetbaarheid is om continu in gesprek te zijn met je medewerker. Waar heb jij behoefte aan, waar kunnen wij jou mee helpen om jouw (werk)geluk te verbeteren? De duurzaam inzetbaarheidsspecialisten hebben middels de training gesprekstechnieken geleerd om de uitzendkrachten hierbij te coachen en te begeleiden. Op die manier kunnen wij inspelen op de kleine en soms grotere punten waar wij de uitzendkrachten bij kunnen helpen. Daarnaast is het een mogelijkheid om workshops te organiseren met onderwerpen die goed aansluiten bij de doelgroep.

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van de al bestaande middelen, bijvoorbeeld diverse budgetten die beschikbaar zijn voor ondersteuning op het gebied van scholingsvouchers, lifestyle-, job-, budget coaching, gewichtsconsulenten etc. Wij doen graag dat stapje extra!

Nedflex helpt kandidaten re-integreren als Vriend van Nationale Horecadag

Nedflex heeft zich als Vriend verbonden aan de allereerste Nationale Horecadag. Initiatiefnemers frsh, Koninklijke Horeca Nederland en Nedflex hebben de handen ineen geslagen, samen met name naar aanleiding van deze dag met andere belanghebbenden als het Werkgevers servicepunt en het Regionaal Platform Arbeidsmarkt NHN om het horeca personeelstekort in de regio Noord-Holland Noord aan te pakken.

Horeca Academie Noord-Holland Noord is een platform van ondernemers, onderwijs en overheid. Het doel is om ervoor te zorgen dat sollicitanten (bijvoorbeeld zij-instromers, herintreders, uitkeringsgerechtigden) worden begeleid zodat werknemers en werkgevers elkaar sneller vinden en opleidingen beter aansluiten bij de behoefte.

Door een duidelijk inwerktraject, goede arbeidsvoorwaarden en interne opleidingen te bieden weten werknemers wat ze moeten doen, voelen ze zich verbonden en gaan ze met plezier aan de slag.

Hoofdthema: mensenrechten

Diversiteit

In het jaarverslag van 2018 werd het onderwerp diversiteit al uitgebreid besproken. 2019 was het moment van de waarheid voor de uitvoering van ons vernieuwde diversiteitsbeleid. En met succes! De eerste keuring is uitgevoerd, waarbij we met vlag en wimpel zijn geslaagd.

Hoe ziet het er dan zoal uit? Naast dat we onze visie op papier hebben gezet en de richtlijnen hebben bepaald, gaat het natuurlijk uiteindelijk om de praktijk. Ons doel was om zoveel mogelijk stakeholders bewust te maken van diversiteit in de breedste zin van het woord. Naast dat we als Nedflex zijnde diversiteit doorvoeren in onze dienstverlening, wilden we ook onze stakeholders inspireren. Een greep uit de acties:

Nadat wij zijn gestart met het informeren van onze interne medewerkers zijn wij onze externe stakeholders gaan benaderen. We hebben een klachtenprocedure, protocol ter voorkoming van discriminatie en een antidiscriminatiebeleid op onze site geplaatst en dit naar iedereen gecommuniceerd die maar iets met ons als organisatie te maken heeft. Denk aan onze partners, franchisenemers, stakeholders, inhouse klanten en de connecties van ons zusterbedrijf INDIVIDU.

 • De workshop Diversiteit is ook aan onze partners, franchisenemers en intercedenten gegeven.
 • We houden onze partners het hele jaar op de hoogte van aankomende nieuwtjes en activiteiten door middel van een nieuwsbrief en de blogs.
 • We hebben ongeveer 50 waaiers met tips & tricks uitgedeeld met een persoonlijke boodschap aan onze partners, franchisenemers en stakeholders.
 • Daarnaast bespreken wij dit onderwerp met alle nieuwe partners/franchisenemers standaard in de ‘Welkom’ procedure, wij vertellen over onze visie en eventuele grenzen en kaders waar ook zij zich aan moeten houden.
 • De stakeholders waar wij mee te maken hebben via onze Inhouse klanten stelden wij op de hoogte van ons nieuwe antidiscriminatiebeleid door middel van een mailing. Zij werken samen met onze uitzendkrachten en moeten dus weten hoe wij omgaan met discriminatie.
 • Ook intern hebben wij niet stil gezeten. Elke nieuwe collega wordt op de hoogte gebracht over dit onderwerp door middel van een workshop. Deze workshop is begin dit jaar zowel intern als aan onze partners en franchisenemers gegeven en dit blijven wij bij alle nieuwkomers doen. Tijdens deze workshop worden de verschillende soorten discriminatie besproken, hoe deze te herkennen zijn en wordt er uitgelegd wat je moet doen als je te maken krijgt met discriminatie.

Social Return

Al jaren is social return een grote focus binnen Nedflex. In 2019 kunnen we terugkijken op mooie ontwikkelingen, om dit onderdeel nog zichtbaarder in de organisatie te maken. Enerzijds heeft de focus in 2019 gelegen op het onderwerp organisatie breed te laten dragen en anderzijds heeft de focus gelegen op het verbeteren en automatiseren van de processen om meer inzicht te krijgen.

Meer zichtbaarheid en aandacht

Uit ervaring blijkt dat veel stakeholders onbekend zijn met dit onderwerp en wat de mogelijkheden zijn. Klanten, maar ook medewerkers die bijvoorbeeld voorzien zijn van een no-riskpolis hebben daar niet altijd weet van. Om deze reden hebben wij de kennis intern organisatie breed vergroot, zodat het in verschillende procedures aan bod komt i.p.v. dat het bij beperkte personen ligt en enkel verwerkt wordt als het door de medewerker aangegeven wordt. Het start bij het informeren bij de klant waarbij de kansen besproken worden tot bij de verwerking van de administratie. Hiervoor zijn workshops gegeven, interne procedures zijn aangepast en er worden kennisdocumenten gedeeld. Op deze manier is het draagvlak verbreed door de gehele organisatie. Daarnaast is de samenwerking met het UWV geoptimaliseerd en wordt er veel gebruik gemaakt van de tools en kennisevents van het UWV.

Verbetering processen wat leidt tot meer inzicht

Ten tweede zijn de interne processen verbeterd en geautomatiseerd, zodat er optimaal inzicht is in alle lopende aanvragen en regelingen. Systeemtechnisch zijn hiervoor wijzigingen aangebracht wat heeft geresulteerd in een nieuwe werkwijze. Signaleringen zijn ingesteld om het gehele administratieve proces te begeleiden. Dit resulteert in meer overzicht en mogelijkheden tot data analyse ter controle en inzicht.

158 actieve medewerkers via Social Return

Hoofdthema: eerlijk zaken doen

Nedflex staat voor eerlijk zaken doen, waarvan transparantie een essentieel onderdeel is. Transparantie bestaat uit openheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid van de organisatie. Met onze transparante werkwijze, waarbinnen het voor alle betrokkenen duidelijk is wat Nedflex aanbiedt en tegen welk tarief, dragen we bij aan het verbeteren van de kwaliteitsperceptie van de gehele payrollbranche.

Certificaten

We vinden het belangrijk om te laten zien dat we eerlijk zaken doen. Dit blijkt onder andere uit onze certificaten: NEN 4400-1, ISO 9001:2015 en VCU. Organisaties die deze keurmerken willen voeren, worden jaarlijks gecontroleerd. Naast deze periodieke keuringen, worden er door de CROP en VRO cao-controles uitgevoerd. Nedflex vindt het belangrijk om deze keurmerken te hebben. Niet alleen omdat het ons streven om een zo transparant en klantgericht mogelijk organisatie te zijn onderstreept, maar ook voor de algehele kwaliteitsperceptie van de gehele payroll- en uitzendbranche.

 • NEN 4400-1
  Dit SNA-keurmerk bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen.
 • ISO 9001:2015
  Voor velen waarschijnlijk al bekend. De ISO 9001:2015 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen, een onmisbaar verbeterinstrument. De norm wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van de klanten, de wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.
 • VCU
  VCU is een procedure voor de certificering van het VG-beheersysteem voor uitzendorganisaties. Aangezien Nedflex personeel aan VCA gecertificeerde bedrijven levert, is het voor Nedflex van groot belang dat haar Veiligheid en Gezondheid-beheersysteem (VG-beheersysteem) continu op orde is.
 • ABU / NBBU 
  De ABU staat voor Algemene Bond Uitzendondernemingen en NBBU voor Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen. Om lid te kunnen worden is een voorwaarde dat een uitzendonderneming SNA (NEN 4400-1) gecertificeerd is. Beide partijen hebben cao’s opgesteld die specifiek gericht zijn op de uitzendbranche, deze zorgen voor flexibiliteit en bescherming van uitzendkrachten.
 • Betaalme.nu
  Nedflex heeft zich als een van de eerste landelijk opererende bedrijven aangesloten bij Betaalme.nu. Bedrijven die dit niet-commerciële initiatief ondersteunen, hanteren aantoonbaar korte betalingstermijnen voor het midden- en kleinbedrijf.

Goede doelen 2019

Bake for Life Sponsorloop

Nedflex is net als ieder jaar de samenwerking aangegaan met Bake4Life, alleen dan dit jaar echt groots! Nedflex en Bake4Life hebben dit jaar de handen ineen geslagen om de jaarlijkse Bake for Life Sponsorloop te organiseren. Op zaterdagavond 22 juni hebben 70 enthousiaste deelnemers en vrijwilligers gezorgd voor een meer dan geslaagde avond met een prachtige opbrengst!

Het geld gaat naar de Bake for Life bakkerijen in Afrika, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden opgeleid tot bakkers. Meer weten over Bake for Life? Lees het op de website!

Opbrengst: € 20.000

Nedflex - Bake for Life Sponsorloop

Steun aan de voedselbank: een extraatje tijdens de feestdagen

Wat begon als een onschuldig idee is uitgegroeid tot een waar succes! Dankzij de collega’s van Nedflex is er een enorme berg aan cadeautjes verzameld voor de kinderen die uit een gezin komen waarin ze het niet breed hebben. Voor de feestdagen is alles naar de voedselbank gebracht en zij hebben ervoor gezorgd dat de cadeaus goed terecht komen!

HR feitjes

Verzuimcijfer

We hebben een verzuimcijfer van 2,46% in 2019. Ten opzichte van 2018 is het licht gedaald met 0,07%.

Type contracten

Leeftijdsklasse

Highlights van het interne medewerker tevredenheidsonderzoek

 • 92% is trots om voor de organisatie te werken
 • 86% staat achter de doelstellingen van de organisatie
 • 98% is tevreden over de werktijden
 • 89% geeft aan zeker te zijn van zijn of haar baan
 • 87% geeft aan voldoende ruimte te krijgen om initiatief te nemen en zelfstandig taken uit te voeren.
 • 96% voelt zich thuis binnen het bedrijf en 87% voelt zich gewaardeerd
 • 93% gaat met plezier naar het werk