MVO Nedflex plant

MVO Jaarverslag Nedflex 2018

1 juni 2018

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit in het dna van de bedrijfscultuur van Nedflex. We doen er dan ook alles aan om de juiste balans te vinden tussen de drie p’s: people, planet, profit. In ons MVO-verslag van 2018 laten we je graag zien wat we dit jaar hebben gedaan.

Om ons MVO beleid zo goed (en efficiënt) mogelijk in te richten, hebben we 7 kernthema’s benoemd. Deze vormen de leidraad voor onze inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze kernthema’s zijn: bestuur van de organisatie, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu, eerlijk zakendoen, consumentenaangelegenheden en betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap.

Stakeholders

Ieder jaar vragen we onze stakeholders wat volgens hen de belangrijkste kernthema’s van Nedflex moeten zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit jaar kwamen ‘mensenrechten’ (diversiteit), ‘arbeidsomstandigheden’ en ‘eerlijk zaken doen’ als focusthema’s naar voren.

We spannen ons aantoonbaar in om de juiste balans te vinden tussen de drie p’s: people, planet, profit.

Hoofdthema: Mensenrechten

Diversiteit

Diversiteit is het onderwerp dat momenteel actueel speelt in de maatschappij, maar voor Nedflex al vanaf de start in 1992 onderdeel is van onze dienstverlening in de vorm van moeilijk bemiddelbare mensen. Dat er vanuit de maatschappij nu veel aandacht aan wordt besteed, is voor onze dienstverlening een kans om deze doelgroep nog beter en sneller te bereiken!

Toch is er naar onze mening een reden voor dat er juist nu veel aandacht wordt besteed aan diversiteit, hét moment dus om het beleid weer opnieuw te herzien. Naar aanleiding hiervan hebben wij niet alleen de focus gelegd op bewuste discriminatie, maar met name ook op “onbewuste” discriminatie. Ook de ABU motiveert al haar leden om dit serieus aan te pakken. Vanuit deze standpunten zijn wij actiever aan de slag gegaan met dit onderwerp en hebben we nieuwe acties uitgerold.

Acties
Vanaf december staat ons nieuwe antidiscriminatiebeleid, een protocol ter voorkoming van ongewenst gedrag en een klachtenprotocol online. Dit geldt voor onze interne organisatie en de Nedflex uitzendkrachten, maar ook willen wij een open platform bieden voor onze klanten en partners.

Naast dat de gehele organisatie meegenomen is in dit onderwerp en onze blijvende visie: voor iedereen een plek op de arbeidsmarkt, is dit vanaf december ook een vast onderdeel geworden van het inwerkprogramma van nieuwe collega’s.

Samen met de innovators binnen Nedflex is er een actief plan opgesteld, want het beleid is niet voldoende naar onze mening. Het plan voor 2019 is om dit onderwerp continu op de agenda en actief te houden. Een actieve samenwerking is hierin aangegaan met de ABU.

Meer lezen over ons diversiteitsbeleid

Social Return

In 2018 is er ook binnen de interne organisatie van Nedflex een nieuwe samenwerking ontstaan op dit vlak. Via ons netwerk zijn we in contact gekomen met een nieuwe collega met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aan de hand van haar competenties en de mogelijkheden binnen Nedflex is er voor haar een combinatiefunctie ontstaan tussen facilitaire en administratieve werkzaamheden. We hopen op deze manier nog veel meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen.

Frshflex

Frsh en Nedflex hebben de handen ineen gesloten en een nieuw concept opgestart: frshflex. Een initiatief waarbij er een eerlijke kans is voor iedereen op de arbeidsmarkt, gefocust op de horecasector. Frshflex biedt hiervoor net dat stukje extra ondersteuning aan die mensen die dat nodig hebben. De horeca vakopleiding via frshflex richt zich daarom op teamplayers met een afstand tot de arbeidsmarkt die zijn vastgelopen in hun carrière en klaar zijn voor een doorstart.

Hoofdthema: Arbeidsomstandigheden (intern)

Vitaliteit

2018 stond onder andere in het teken van vitaliteit. Duurzame inzetbaarheid staat in de maatschappij steeds hoger op de agenda en hier wordt dan ook steeds meer aandacht aan besteed. Dit gaat over fysieke gezondheid, maar ook over de betrokkenheid en de ontwikkeling van medewerkers.

ERD
Per 01-01-2018 zijn we eigenrisicodrager geworden voor de ziektewet. Een bewuste keuze waarbij wij actiever betrokken kunnen zijn bij het verzuimtraject van de (ex-)medewerker. Naast het nauwe contact bieden wij tools voor de flexkrachten die weer aan het werk willen en kunnen tijdens het re-integratietraject.

Arbo/veiligheid

Als Nedflex vinden wij het belangrijk om ons actief te bewegen in de samenleving en waar het kan ons dienstbaar op te stellen. Naast de BHV’ers die we in huis hebben, hebben we vanaf februari 2018 ook een AED aangeschaft op kantoor. Met een AED binnen handbereik is het voor omstanders niet meer nodig te wachten tot de ambulance ter plaatse is. Dit vergroot de overlevingskans van 2 -5% naar maar liefst 90%.

In februari hebben we voor de gehele organisatie vrijwillig een AED/reanimatiecursus aangeboden door Stichting Reanimatie (partner van de Hartstichting). Maar liefst 40% van de interne organisatie heeft hieraan deelgenomen en het succesvol behaald! Door deze cursus kun je in geval van nood van meerwaarde zijn voor je medemens op je werk en in je privéomgeving.

Personeelsvoordeelwinkel

We zijn een samenwerking aangegaan met de Personeelsvoordeelwinkel. De Personeelsvoordeelwinkel biedt voordelen op uitstapjes, entertainment, reizen, apparatuur en nog veel meer. Hiermee willen wij alle medewerkers een extraatje bieden namens Nedflex als dank voor hun inzet en loyaliteit!

Nedflex Personeelsvoordeelwinkel – leuk extraatje voor medewerkers

Hoofdthema: Eerlijk zaken doen

Nedflex staat voor eerlijk zaken doen, waarvan transparantie een essentieel onderdeel is. Transparantie bestaat uit openheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid van de organisatie. Met onze transparante werkwijze, waarbinnen het voor alle betrokkenen duidelijk is wat Nedflex aanbiedt en tegen welk tarief, dragen we bij aan het verbeteren van de kwaliteitsperceptie van de gehele payrollbranche.

Certificaten

We vinden het belangrijk om te laten zien dat we eerlijk zaken doen. Dit blijkt onder andere uit onze certificaten: NEN 4400-1, ISO 9001:2015 en VCU. Organisaties die deze keurmerken willen voeren, worden jaarlijks gecontroleerd. Naast deze periodieke keuringen, worden er door de CROP en VRO cao-controles uitgevoerd. Nedflex vindt het belangrijk om deze keurmerken te hebben. Niet alleen omdat het ons streven om een zo transparant en klantgericht mogelijk organisatie te zijn onderstreept, maar ook voor de algehele kwaliteitsperceptie van de gehele payroll- en uitzendbranche.

 • NEN 4400-1
  Dit SNA-keurmerk bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen.
 • ISO 9001:2015
  Voor velen waarschijnlijk al bekend. De ISO 9001:2015 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen, een onmisbaar verbeterinstrument. De norm wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van de klanten, de wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.
 • VCU
  VCU is een procedure voor de certificering van het VG-beheersysteem voor uitzendorganisaties. Aangezien Nedflex personeel aan VCA gecertificeerde bedrijven levert, is het voor Nedflex van groot belang dat haar Veiligheid en Gezondheid-beheersysteem (VG-beheersysteem) continu op orde is.
 • ABU / NBBU 
  De ABU staat voor Algemene Bond Uitzendondernemingen en NBBU voor Nederlandse bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen. Om lid te kunnen worden is een voorwaarde dat een uitzendonderneming SNA (NEN 4400-1) gecertificeerd is. Beide partijen hebben cao’s opgesteld die specifiek gericht zijn op de uitzendbranche, deze zorgen voor flexibiliteit en bescherming van uitzendkrachten.
 • Betaalme.nu
  Nedflex heeft zich als een van de eerste landelijk opererende bedrijven aangesloten bij Betaalme.nu. Bedrijven die dit niet-commerciële initiatief ondersteunen, hanteren aantoonbaar korte betalingstermijnen voor het midden- en kleinbedrijf.
 • Controles
  CROP-certificering en VRO-certificering controleren of onze organisatie (nog) voldoet aan de eisen die de verschillende normeringen stellen. Ze toetsen of wij voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van uitzenden en aannemen van werk en ook of de juiste cao’s worden toegepast.
Verzuimcijfer en leeftijd medewerkers

Extra hoofdthema: Milieu

Digitaliseren/papierverbruik

In 2018 hebben we een grote stap gemaakt op het gebied van optimalisatie en digitalisatie. Per 01-01-2018 zijn we de samenwerking aangegaan met AFAS, éen oplossing voor de gehele organisatie. Het softwarepakket van AFAS biedt de mogelijkheid tot het automatiseren en optimaliseren van het administratieve proces binnen Nedflex. Dit heeft gezorgd voor tijdbesparing van de standaardprocessen, waardoor we meer aandacht aan de klant kunnen besteden.

Ook was 2018 het jaar van het volledig digitaliseren van de dossiers. Digitaliseren van dossiers doen wij al langer, maar vanaf dit jaar worden personeelsdossiers enkel nog digitaal bewaard en niet meer hard copy. Het papierverbruik is de afgelopen twee jaar met 7% gedaald.

Voor 2019 is het doel om het papierverbruik nog flink te verlagen. In 2018 zijn we de digitale handtekening verder gaan uitrollen, wat bijdraagt aan dit resultaat. Ook gaan we de bewustwording binnen de organisatie vergroten door middel van activiteiten.

Highlights van het interne medewerkers tevredenheidsonderzoek