MVO Nedflex plant

MVO Jaarverslag Nedflex 2017

1 juni 2017

Maatschappelijk verantwoord ondernemen zit verankerd in de bedrijfscultuur van Nedflex. We spannen ons aantoonbaar in om de juiste balans te vinden tussen de drie p’s: people, planet, profit. Maar kijk gerust zelf; hieronder bieden we ons MVO-verslag van 2017 aan.

Om zo goed (en efficiënt) mogelijk richting te geven aan ons MVO-beleid, hebben we 7 kernthema’s benoemd. Deze vormen de leidraad voor onze inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze kernthema’s zijn: bestuur van de organisatie, mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu, eerlijk zakendoen, consumentenaangelegenheden en betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap.

Stakeholders

Elk jaar vragen we onze stakeholders wat volgens hen de kernthema’s van Nedflex op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen moeten zijn. Dit jaar kwamen ‘eerlijk zaken doen’, ‘arbeidsomstandigheden’ en ‘mensenrechten’ naar voren als focusgebieden.

We spannen ons aantoonbaar in om de juiste balans te vinden tussen de drie p’s: people, planet, profit.

Hoofdthema: Arbeidsomstandigheden

Interne groei

De werkgelegenheid stijgt en de flexbranche groeit. Ook Nedflex maakt een groei door. Als gevolg van een omzetstijging van 25% hebben we in 2017 veel nieuwe collega’s mogen verwelkomen. Om te borgen dat onze groei gelijke trend houdt met ons personeelsbestand, is het aantal medewerkers het afgelopen jaar met 29% gestegen. Daarnaast zijn we verheugd te kunnen melden dat we onze zittende medewerkers veel zekerheid kunnen bieden; eind 2017 had 44% van onze medewerkers een vast dienstverband.

Nedflex Academy

In het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) van 2016 gaf maar liefst 83% aan zich graag verder te willen ontwikkelen in hun vakgebied. Wij geven daar als werkgever gehoor aan. In 2017 hebben wij de Nedflex Academy gelanceerd. Dit is een online leeromgeving waar mensen wanneer ze maar willen aan hun ontwikkeling kunnen werken. Hiervoor zijn wij een samenwerking aangegaan met GoodHabitz: een online platform dat toegang geeft tot ruim 100 trainingen.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is in 2017 hét HR-thema in Nederland – zéker nu ‘we’ op steeds latere leeftijd kunnen stoppen met werk. Uiteraard speelt dit thema ook bij Nedflex. We maken werk van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers, om zodoende op een prettige manier het werkplezier (93% gaat al met plezier naar het werk) verder te vergroten, het ziekteverzuim verder terug te dringen en de arbeidsproductiviteit te verhogen. Hoe we dit zoal hebben gedaan?

Sporten

Dat sporten gezond is, is niets nieuws. Toch blijft voldoende sporten voor veel Nederlanders een punt van aandacht. Daarom stimuleren wij onze collega’s om samen te sporten. Dit zorgt voor beweging. Niet alleen letterlijk, in fysieke zin, maar ook in het naar elkaar toegroeien van collega’s. Zo slaan we twee vliegen in één klap.

Beweging

Niet iedereen wil zich direct in het zweet werken in zijn werkomgeving. Dit hoeft ook niet, want de in 2017 aangeschafte trapfietsen maken het voor iedereen mogelijk om laagintensief te bewegen tijdens het werk. Uit diverse studies komt naar voren dat meer beweging tijdens het werk de concentratie, productiviteit en gezondheid ten goede komt.

Vers fruit

Een gezond personeelsbeleid houdt niet op bij het stimuleren van voldoende beweging; een gezond voedingspatroon is ook belangrijk. Daarom is er dagelijks vers fruit aanwezig op kantoor. Twee stuks fruit per dag eten is nu voor elke collega haalbaar.

Flexibiliteit

Sommigen mensen beginnen zo scherp als een mes aan hun werkdag, maar hebben om 4 uur een dip. Anderen komen wat langzamer op gang, zitten eind van de middag op sneltreinvaart en werken dan het liefst nog even door. Wij faciliteren het allebei, met de introductie van flexibele werktijden in 2017. Medewerkers mogen hun werktijden zelf inrichten, mits ze hun contracturen maken. Niet alleen efficiënt, maar ook nog eens lekker bij mooi weer!

Ook voor 2018 staat er veel op de planning om duurzame inzetbaarheid te blijven inzetten!

Hoofdthema: Eerlijk zaken doen

Nedflex staat voor eerlijk zaken doen. Transparantie is daar een essentieel onderdeel van. Transparantie bestaat uit openheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid van de organisatie. Wij dragen middels onze transparante werkwijze, waarbinnen het voor alle betrokkenen duidelijk is wat Nedflex aanbiedt en tegen welk tarief, bij aan het verbeteren van de kwaliteitsperceptie van de gehele payrollbranche.

Certificaten

We vinden het belangrijk om te laten zien dat we eerlijk zaken doen. We beschikken over meerdere certificaten waaruit dit blijkt: NEN 4400-1, ISO 9001:2008 en VCU. Organisaties die deze keurmerken willen voeren, worden jaarlijks gecontroleerd. Naast de keuringen die bij deze certificeringen horen, worden er cao-controles uitgevoerd door de CROP en VRO. Naast het feit dat het hebben van deze keurmerken ons streven om een zo transparant en klantgericht mogelijke organisatie te zijn onderstreept, vinden we het ook van belang voor de kwaliteitsperceptie van de gehele payroll- en uitzendbranche, dat toonaangevende spelers als Nedflex over deze certificeringen beschikken en zich jaarlijks laten keuren.

 • NEN 4400-1
  Dit SNA-keurmerk bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen.
 • ISO 9001:2008
  Voor vele waarschijnlijk al bekend. De ISO 9001: 2008 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen, een onmisbaar verbeterinstrument. De norm wordt gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van de klanten, de wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.
 • VCU
  VCU is een procedure voor de certificering van het VG-beheersysteem voor uitzendorganisaties. Aangezien Nedflex personeel aan VCA gecertificeerde bedrijven levert, is het erg belangrijk voor Nedflex dat haar Veiligheid en Gezondheid-beheersysteem (VG-beheersysteem) continu op orde is.
 • ABU / NBBU
  De ABU staat voor Algemene Bond Uitzendondernemingen en NBBU voor Nederlandse bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen. Om lid te kunnen worden is een voorwaarde dat een uitzendonderneming SNA (NEN 4400-1) gecertificeerd is. Beide partijen hebben cao’s opgesteld die specifiek gericht op de uitzendbranche, deze zorgen voor flexibiliteit en bescherming van uitzendkrachten.
 • Betaalme.nu
  Nedflex heeft zich als een van de eerste landelijk opererende bedrijven aangesloten bij Betaalme.nu. Bedrijven die dit niet-commerciële initiatief ondersteunen, hanteren aantoonbaar korte betalingstermijnen voor het midden- en kleinbedrijf.
 • Controles
  CROP-certificering en VRO-certificering controleren of onze organisatie (nog) voldoet aan de eisen die de verschillende normeringen stellen. Ze toetsen of wij voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van uitzenden en aannemen van werk en ook of de juiste cao’s worden toegepast.

Hoofdthema: Mensenrechten

Het spreekt voor zich dat de Nedflex Holding de mensenrechten respecteert. Gelet op het werkveld waarbinnen Nedflex actief is, zien wij binnen het thema mensenrechten een aantal zaken waar wij actief een positieve invloed op uit kunnen oefenen. Binnen de burgerrechten zijn dit het recht op gelijke behandeling en binnen de economische, sociale en culturele rechten zijn dit het recht op inkomen, onderdak en scholing.

Het recht op gelijke behandeling

Nedflex staat voor een divers personeelsbestand, dat een afspiegeling is van de samenleving en de lokale gemeenschap. De verhouding tussen het aandeel mannen en vrouwen binnen Nedflex is 40-60. Bij INDIVIDU is dat 80-20. Zowel op het hoofdkantoor van Nedflex, in het landelijk gelegen en agrarisch georiënteerde Koggenland, als bij het in hartje Amsterdam gevestigde INDIVIDU is sprake van een etnische samenstelling van de teams die matcht met die van de gemeenschap.

Voor ons spreekt het voor zich dat bij elke functie die vrijkomt binnen de Nedflex Holding geslacht en afkomst geen rol spelen in de uiteindelijke keuze.

Daarnaast spannen wij ons actief in om ook mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt werk te bieden. Zoals je kunt lezen in het MVO jaarverslag van 2016, is mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen naar werk verweven met het dna van onze organisatie. Dit streven heeft letterlijk aan de basis gestaan van de oprichting van het bedrijf ruim 25 jaar geleden. Ook dit jaar keert dit thema weer duidelijk terug, waarover later meer. Op dit moment heeft Nedflex 150 werknemers die onder Team Social Return vallen.

Recht op inkomen, onderdak en scholing

In het verlengde van onze inspanning op het gebied van social return, ligt onze deelname aan het project ‘ikbenharrie.nl’. Hierbinnen worden medewerkers opgeleid tot ‘Harrie’, oftewel een collega die een werknemer met een arbeidsbeperking kan begeleiden op de werkvloer. ‘Harrie’ fungeert tevens als aanspreekpunt voor alle zaken rond de werknemer met een arbeidsbeperking. Nedflex heeft in 2017 8 medewerkers opgeleid in deze rol.

Daarnaast spant Nedflex zich in om met name agrarische partners te helpen met het voldoen aan de eisen voor het SNF-keurmerk, van de Stichting Normering Flexwonen. Nedflex helpt agrarische ondernemers met het behalen van (en dus voldoen aan) het SNF-keurmerk, van de Stichting Normering Flexwonen. Bedrijven die dit keurmerk hebben, laten zien dat de tijdelijke huisvesting van flexmigranten altijd voldoet aan alle geldende normen.

MVO 2017

Extra hoofdthema: Milieu

Hoewel onze stakeholders ‘milieu’ niet als hoofdthema zien voor Nedflex, maken wij hier graag zelf ons vierde hoofdthema van. Simpelweg omdat we het belangrijk vinden én omdat we ons ervan bewust zijn dat we ook hier belangrijke stappen kunnen zetten.

Wat hebben we gedaan?

We zijn in 2017 druk bezig geweest met het digitaliseren van onze werkprocessen. Hiervoor zijn we in 2017 een samenwerking aangegaan met AFAS Software. Het idee achter de software is dat alle processen volledig geautomatiseerd zijn binnen één standaardoplossing. Op deze manier hebben we onder meer het printverbruik van de organisatie terug kunnen dringen. Na een periode van een jaar ontstaat duidelijkheid over hoe groot deze besparing exact is. Ook hebben we geïnvesteerd in het mogelijk maken van digitale handtekeningen, waardoor contracten niet meer geprint hoeven te worden. Aangezien wij wekelijks honderden contracten maken, verwachten wij ook hier een grote slag te kunnen slaan. In 2018 gaan we verder met het automatiseren en verduurzamen van onze werkprocessen en algehele bedrijfsvoering.

In 2017 hebben we onze eerste stappen gezet op het gebied van verduurzaming van ons wagenpark, onder meer met de aanschaf van een elektrische personenwagen. Ook hebben we, om in brede zin het gebruik van elektrisch vervoer te stimuleren, twee oplaadpalen geplaatst. Hiermee scheppen we de voorwaarden om het aantal elektrische voertuigen verder te laten groeien.

Extra hoofdthema: Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap

Goed doel: Fietsen voor Dennis

Een bijdrage leveren aan een goed doel staat voor ons ieder jaar weer hoog op de agenda. Dit jaar deden we dat ‘dicht bij huis’, toen duidelijk werd dat de partner van een collega hulp nodig had en Nedflex opstond om de stichting UnitedForDennis te ondersteunen.

De achtergrond: de 43-jarige Dennis uit IJmuiden is vader van drie kinderen. Kinderen waar hij nauwelijks een vader voor kon zijn. Hun school heeft hij slechts een keer gezien in zijn ziekteperiode van 3 jaar. Dennis heeft een liquorlek – hij lekt hersenvloeistof. Het zorgde ervoor dat hij 23 uur per dag aan bed is gebonden was. En dat vaak met ondraaglijke hoofdpijnen.

Na vele operaties in Nederland was er nog maar een kans: een behandeling in Amerika. Familie, vrienden, kennissen, onbekenden en ook Nedflex hebben er keihard aan gewerkt om het bedrag voor de behandeling bij elkaar te verzamelen. Zo was FietsenVoorDennis het initiatief van een van onze collega’s. Fietsen van Avenhorn naar Santiago de Compostella om geld in te zamelen voor UnitedForDennis.

Momenteel is Dennis herstellende van de zware behandeling en kan hij weer rustig aan zijn kinderen naar school brengen en leuke dingen doen met het gezin. Een groot succes dus!

Fietsen voor Dennis