Wet Werkgebonden Personenmobiliteit per 1 juli 2024

Vanaf 1 juli 2024 treedt de Wet Werkgebonden Personenmobiliteit in werking. Deze wet is onderdeel van het Klimaatakkoord en heeft als doel om de CO₂-uitstoot van werk-werk en woon-werk verkeer te verminderen.

Wat betekent dit voor ons als werkgever?

Als werkgever, voor zowel interne als externe medewerkers, hebben we invloed op de uitstoot door vervoer naar en van het werk. Vanaf 1 juli 2024 zijn we verplicht om hierover te rapporteren. Voor uitzendkrachten die via Nedflex worden verloond, ligt de rapportageplicht bij Nedflex en niet bij de inlener.

Welke gegevens zijn nodig voor correcte rapportage?

Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten de volgende gegevens nauwkeurig in onze systemen staan:

 1. Woonadres (in Nederland): Het adres van waaruit de medewerker naar het werk vertrekt.
 2. Werkadres: Het adres waar de medewerker zijn of haar werkzaamheden uitvoert.
 3. Reiskostenvergoeding:
  • Exacte vergoeding: Welke reiskostenvergoeding ontvangt de medewerker?
  • Onderbouwing van de reiskosten: Als de vergoeding niet direct te herleiden is, moet deze duidelijk worden onderbouwd.
  Bijvoorbeeld:
  • Een medewerker ontvangt 23 cent per kilometer voor een afstand van 10 kilometer tussen woon- en werkadres. De vergoeding van 2x €2,30 is dan direct herleidbaar.
  • Ontvangt een medewerker een wekelijks bedrag van bijvoorbeeld €30,-, terwijl de afstand 10 kilometer is, dan is deze vergoeding niet direct herleidbaar en is een duidelijke onderbouwing noodzakelijk.

Wat te doen als gegevens ontbreken?

Als we bepaalde gegevens nog niet hebben, ontvangen we deze graag zo snel mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als we alleen het adres van de administratie van de opdrachtgever hebben, maar niet het werkadres van de medewerker.

Bij het toekennen van reiskosten is een duidelijke onderbouwing essentieel, en dit zal streng gecontroleerd worden onder de nieuwe wetgeving.

Vooruitblik naar 2024 en 2025

Voor de jaren 2024 en 2025 is het belangrijk dat we nauwkeurig rapporteren over de kilometers en de reiskosten. Na deze periode zal worden geëvalueerd of er normeringen komen, zoals het verplicht minimaliseren van uitstoot door bijvoorbeeld fietsen te stimuleren of carpoolen te bevorderen. Voor nu zijn er nog geen specifieke normen vastgesteld voor het minimaliseren van uitstoot.


Actiepunten voor medewerkers en opdrachtgevers:

 • Zorg dat het woon- en werkadres correct in ons systeem staan.
 • Verstrek duidelijke informatie over de reiskostenvergoeding.
 • Indien van toepassing, lever een gedetailleerde onderbouwing van de reiskosten in.

Voor vragen of meer informatie over de Wet Werkgebonden Personenmobiliteit kunt u contact opnemen met onze administratieve afdeling.


Met deze nieuwe wetgeving werken we samen aan een duurzamere toekomst door de CO₂-uitstoot van ons woon-werkverkeer te reduceren.