Wat zijn de voordelen van payrolling voor de recreatiesector?


Heb jij (tijdelijke) werknemers in dienst en ben je je aan het oriënteren op de mogelijkheden rondom payrolling? Iedere branche is anders en dat maakt het soms lastig om te achterhalen of payrolling ook iets voor jouw onderneming kan zijn. Dat is dan ook precies waarom wij onze payroll experts hebben gevraagd om de specifieke voordelen van payrolling in de recreatiesector voor jou op een rijtje te zetten.

De voordelen van payroll voor de recreatiesector

Ook in de recreatiesector heeft het flexibele karakter van het werkaanbod (mede) gezorgd voor een grotere vraag naar payrolling. Het uitbesteden van werkgeversrisico’s wordt ook vaak door recreatieondernemers genoemd als reden om te kiezen voor payrolling.

Recreatie paal op strand

Algemene voordelen

▸ Minder administratieve rompslomp
De payrollpartner neemt alle administratieve handelingen rond flexibele werknemers voor zijn rekening. Jij, de werkgever, meldt de medewerker aan bij de payroller en geeft daarna op de afgesproken momenten de gewerkte uren door. Het payrollbedrijf neemt de administratieve rompslomp van jou over.

▸ Minder risico’s
Veel ondernemers zien payrolling als een doeltreffend middel om het aantal arbeidsrechtelijke risico’s terug te dringen. De payroller neemt alle risico’s op zich, hij is immers juridisch werkgever. Wordt een medewerker langdurig ziek, of komt deze in een re-integratietraject terecht, dan zijn de kosten voor de juridisch werkgever: jouw payrollpartner.

De meerwaarde van Nedflex Recreatie

▸  Arbeidsrechtspecialist & HR adviseur
Als HR- en arbeidsrechtspecialist, heeft Nedflex een eigen, goed bezette juridische afdeling. Wij beschikken over veel kennis – en die stellen we graag beschikbaar aan partners. Onze medewerkers staan klaar om jouw vragen op het gebied van human resources en arbeidsrecht te beantwoorden.

De Nederlandse wet- en regelgeving is voortdurend in beweging. Wij informeren onze partners hier altijd proactief over.

▸  Wij volgen 100% jouw eigen cao
Als payrollpartner volgen wij 100% jouw eigen cao. Wij zorgen ervoor dat we direct inspringen op eventuele wijzigingen in de cao, dat gebeurt namelijk nog wel eens, en wij zorgen ervoor dat we volledig voldoen aan alle wet- en regelgeving.

▸  Nedflex App
Nedflex = werkgeverschap anno nu. Dat houdt wat ons betreft ook in dat zowel jij als jouw medewerkers altijd en overal bij de voor hen bestemde informatie moeten kunnen komen. In de Nedflex App kan dit. Je kunt via de app de gewerkte uren doorgeven en inzien hoeveel uren jouw mensen hebben gewerkt. Jouw medewerkers kunnen er zaken vinden als loonstroken en jaaropgaven. Handig toch?

Geplaatst op: 8 maart 2023