Reuzenrad recreatie

Wat zijn de voordelen van payrolling voor de recreatiesector?

3 juli 2018 Payrolling

Heb jij (tijdelijke) werknemers in dienst en ben je je aan het oriënteren op de mogelijkheden rondom payrolling? Iedere branche is anders en dat maakt het soms lastig om te achterhalen of payrolling ook iets voor jouw onderneming kan zijn. Dat is dan ook precies waarom wij onze payroll experts hebben gevraagd om de specifieke voordelen van payrolling in de recreatiesector voor jou op een rijtje te zetten.

De voordelen van Payrolling voor de recreatiesector

Ook in de recreatiesector heeft het flexibele karakter van het werkaanbod (mede) gezorgd voor een grotere vraag naar payrolling. Het uitbesteden van werkgeversrisico’s wordt ook vaak door recreatieondernemers genoemd als reden om te kiezen voor payrolling.

Recreatie paal op strand

Algemene voordelen

▸ Flexibiliteit
Veel recreatiebedrijven zijn een deel van het jaar gesloten. Sowieso zijn sterke pieken en dalen in het werkaanbod gebruikelijk in deze sector. Wanneer een payrollpartner lid is van een van de uitzendbonden ABU of NBBU, dan mag deze de uitzend-cao combineren met de recreatie-cao. Dit houdt in dat jouw medewerkers krijgen waar ze volgens hun eigen cao recht op hebben, terwijl jij gebruik kunt maken van de langere flexibele periode van de uitzend-cao. Hierdoor kun jij als werkgever snel (en zonder direct zware contractuele verplichtingen aan te gaan) efficiënt meebewegen met het werkaanbod. We signaleren ook dat veel ondernemers deze kans benutten om medewerkers langer aan zich te binden. Goede medewerkers kunnen namelijk ten minste 5,5 jaar flexibel in dienst blijven. Een student bijvoorbeeld kan zo gedurende diens hele opleiding bij jou blijven werken.

▸ Minder administratieve rompslomp
De payrollpartner neemt alle administratieve handelingen rond flexibele werknemers voor zijn rekening. Jij, de werkgever, meldt de medewerker aan bij de payroller en geeft daarna op de afgesproken momenten de gewerkte uren door. Het payrollbedrijf neemt de administratieve rompslomp van jou over.

▸ Minder risico’s
Veel ondernemers zien payrolling als een doeltreffend middel om het aantal arbeidsrechtelijke risico’s terug te dringen. De payroller neemt alle risico’s op zich, hij is immers juridisch werkgever. Wordt een medewerker langdurig ziek, of komt deze in een re-integratietraject terecht, dan zijn de kosten voor de juridisch werkgever: jouw payrollpartner.

De meerwaarde van Nedflex Recreatie

▸  Arbeidsrechtspecialist & HR adviseur
Als HR- en arbeidsrechtspecialist, heeft Nedflex een eigen, goed bezette juridische afdeling. Wij beschikken over veel kennis – en die stellen we graag beschikbaar aan partners. Onze medewerkers staan klaar om jouw vragen op het gebied van human resources en arbeidsrecht te beantwoorden.

De Nederlandse wet- en regelgeving is voortdurend in beweging. Wij informeren onze partners hier altijd proactief over.

▸  Nedflex Academy
Nedflex wil iedereen de kans geven zich verder te ontwikkelen. Ook jouw medewerkers. Daarom hebben de met de Nedflex Academy een eigen opleidingsinstituut opgericht. Medewerkers van onze partners kunnen hier zowel verbredende als specialistische opleidingen volgen. Informeer naar de mogelijkheden.

▸  Nedflex App
Nedflex = werkgeverschap anno nu. Dat houdt wat ons betreft ook in dat zowel jij als jouw medewerkers altijd en overal bij de voor hen bestemde informatie moeten kunnen komen. In de Nedflex App kan dit. Je kunt via de app de gewerkte uren doorgeven en inzien hoeveel uren jouw mensen hebben gewerkt. Jouw medewerkers kunnen er zaken vinden als loonstroken en jaaropgaven. Handig toch?

▸  Planningstool
L1NDA is een gerenommeerde planningstool voor de horeca- en recreatiesector. L1NDA is ook een partner van Nedflex. Dankzij onze samenwerking kunnen partners van Nedflex kosteloos gebruik maken van de handige personeelsplanningssoftware van L1NDA. We vallen in herhaling, maar: handig toch?

Bekijk ook:

De voordelen van payrolling voor de agrariërs
De voordelen van payrolling voor de horeca
De voordelen van payrolling voor het bakkerijwezen

Payroll oplossing in andere sectoren

Ook in andere branches kan het werken met payroll je veel voordelen opleveren. Onze experts kijken graag samen met je naar de mogelijkheden en kunnen je hierin adviseren. Maak direct een geheel vrijblijvende afspraak via info@nedflex.nl of 0229 – 28 29 92.