Nog geen quotum arbeidsgehandicapten

De overheid legt werkgevers voorlopig geen quotum op om mensen met een arbeidsbeperking een baan te bieden.

Uit nieuwe cijfers blijkt namelijk dat bedrijven en overheden nu al ruimschoots voldoen aan de afspraken om arbeidsgehandicapten aan een geschikte baan te helpen. Een verdere verplichting om dit te doen is volgens de Staatssecretaris op dit moment niet nodig.

Het streven was om van 1 januari 2013 tot eind 2015 in totaal 9000 banen van 25,5 uur per week te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Volgens het ministerie is dit aantal in die periode ruimschoots overschreden en zijn er ruim 21.000 banen voor arbeidsgehandicapten gerealiseerd.

Wel is een nieuwe doelstelling vastgesteld: voor het einde van 2016 moeten arbeidsgehandicapten in totaal 20.500 banen bezet houden. Het gaat daarbij om 14.000 banen in het bedrijfsleven en 6500 banen bij de overheid.