De nieuwe privacywet AVG – wat houdt het in?

Als payrollorganisatie houden wij dagelijks veel persoonsgegevens bij. De snelle technologische ontwikkelingen bieden steeds meer mogelijkheden om gegevens te verwerken. Handig natuurlijk, maar het verwerken van persoonsgegevens is aan strengere privacyregels gebonden. Vanaf 25 mei gaat er een nieuwe privacywet van kracht. Lees meer over deze nieuwe wet in dit artikel.

Wet bescherming persoonsgegevens

De belangrijkste regels over persoonsgegevens staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp). De Wbp regelt wat er allemaal is toegestaan bij het verwerken van persoonsgegevens. Op 25 mei 2018 komt de Wbp te vervallen en zullen organisaties moeten voldoen aan de nieuwe privacywet: Algemene verordening gegevensbescherming.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De AVG (ook wel bekend als GDPR in het Engels) zal in de hele Europese Unie gelden en bevat extra verplichtingen ten opzichte van de Wbp. Een van de belangrijkste doelen van de AVG is het zorgen voor meer transparantie, versterking en uitbreiding van privacyrechten.

De AVG in een notendop

In de onderstaande infographic vindt u de belangrijkste informatie over de AVG op een rij. De infographic is interactief, dus u kunt de onderwerpen die u interessant vindt aanklikken voor meer informatie.

Privacy bij Nedflex

Nedflex draagt zorg voor een correcte verwerking van persoonsgegevens. Aanvullende maatregelen worden genomen om volledig te voldoen aan de eisen van de AVG. Denk hierbij aan het aanstellen van een Privacy Officer en een Gegevens Beheerder. Daarnaast maakt Nedflex gebruik van software die AVG protected is.

    Meer weten? Lees dan het interview met onze AVG-specialist Frank Eggermont.
In dit vraaggesprek gaat hij dieper in op de AVG, en wat Nedflex voor haar partners kan betekenen.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens