De Wet Toelating Terbeschikkingstelling Arbeidskrachten

Portret Martine de Wit

Weet jij wat er op je afkomt?

Een aantal weken terug werd duidelijk dat de Wet Toelating Terbeschikkingstelling Arbeidskrachten (Wtta) met een jaar uitgesteld werd. Dat betekent overigens niet dat je nu geen actie kan ondernemen. In dit artikel neemt Martine de Wit, Chief Risk Officer bij Nedflex, je mee in deze nieuwe wet en wat het uitstel van deze wet met zich meebrengt. Daarnaast deelt ze haar inzichten en professionele mening over de impact van deze wet.

Dit artikel is voor het laatst gereviewd en geüpdate op 17 juni 2024.

Een introductie van de Wtta (en praktische informatie)

Er valt op internet genoeg te lezen over de Wtta, en uiteraard zullen wij ook nog veel meer informatie delen. Voor nu nemen we je puntsgewijs, kort en bondig mee in deze wet:

  • De Wtta is enerzijds in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat medewerkers beter beschermd worden, en anderzijds om een gelijk speelveld te creëren in de uitzendbranche.
  • Zoals het er nu naar uitziet, zal de Wtta per 1 januari 2027 in werking treden. Ja, je leest het goed. De wet is met een jaar uitgesteld. De gevolgen lees je verderop in dit interview.
  • Enkel bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen voor werk vallen onder deze wet. Dit is dus anders dan arbeid op zzp-basis.
  • Val jij onder deze wet, heb geen certificering en wil je toegelaten worden binnen de Wtta? Dan betaal je een eenmalige waarborgsom. Deze bedraagt €100.000,-. Voor starters geldt: je betaalt bij aanvang €50.000,-, en na zes maanden betaal je dit bedrag opnieuw. Daarnaast moet je werkwijze en documentatie voldoen aan de normen binnen deze wetgeving.
  • Voldoe je op dit moment al aan de certificeringen? Dan moet je je voor 1 juli 2026 aanmelden, zodat je wordt opgenomen in het register als toegelaten. Op een later moment zal de toetsing plaatsvinden of je daadwerkelijk voldoet aan alle wet- en regelgeving binnen de Wtta.

Onderdeel van een groter geheel

WTTA, onderdeel van een groter geheel

De Wtta is onderdeel van een groter geheel: de toekomstbestendige arbeidsmarkt. Binnen dit plan zijn drie rijbanen gedefinieerd die betrekking hebben op uitzenden, zzp-schap en vast dienstverband. Volgens Martine is het ontzettend belangrijk dat, om een toekomstbestendige arbeidsmarkt neer te zetten, wet- en regelgeving voor alle drie de rijbanen gelijktijdig op orde te hebben. “Als er nu alleen een wetgeving op uitzenden doorgevoerd wordt, waardoor het voor uitzendkrachten bijvoorbeeld lastiger wordt om aan het werk te komen, is de vlucht naar zzp-schap groot. Dat is een groot risico voor onze branche. Dan schieten we het doel van een toekomstbestendige arbeidsmarkt wat mij betreft voorbij.

Daarnaast wordt het voor de inspecterende partijen een grote uitdaging om alle partijen te controleren. Naast de huidige gecertificeerde partijen zullen hier nog ruim 10.000 partijen bij komen. Los van het aantal extra ondernemingen die gecheckt moeten worden, zijn de punten waarop wordt gecontroleerd ook uitgebreid en aangevuld (vanuit de huidige SNA normering gezien). Dit vergt extra capaciteit van de inspecterende partijen én extra voorbereidingstijd voor uitzendbureaus binnen deze wetgeving. Des te belangrijker om te weten wat je moet kunnen aantonen en wat je moet aanleveren, zodat je tijdens een keuring niet voor verrassingen komt te staan.

De Wet Toelating Terbeschikkingstelling Arbeidskrachten

Nedflex: voor een eerlijke arbeidsmarkt

Nedflex gaat altijd voor de goede positie van de arbeidskracht. Daarnaast zijn we, als ABU-lid, altijd wel op zoek naar meer gelijkheid binnen onze branche”, zegt Martine. Toch benadrukt Martine dat duidelijkheid en handhaving essentieel zijn. “Daarom zijn wij ook blij dat de Wtta een jaar uitgesteld is. Het was een dubbel gevoel tijdens de bekendmaking van het uitstellen van het invoeren van de wet. Aan de ene kant zien wij liever vandaag dan morgen dat de arbeidsmarkt eerlijker wordt op alle vlakken. Alleen gaat dit wel gepaard met een juiste en correcte invoering en een wet die haalbaar en betaalbaar is voor de partijen. We willen allemaal dat de regels worden nageleefd, dus laten we ervoor zorgen dat iedereen meegaat en dat er actief op wordt gehandhaafd, vanaf dag één. Anders ben ik bang dat de braafsten van de klas alles netjes regelen, maar het is juist noodzakelijk dat iedereen zijn zaakjes op orde krijgt om echt een verandering aan te kunnen brengen.

Weet jij wat je te wachten staat?

Het is belangrijk om op tijd geïnformeerd te worden over de Wtta, en welke gevolgen dit eventueel voor jou heeft. Om die reden deelt Martine een aantal belangrijke tips met je:

1.    Weet waar je staat binnen de uitzendketen

Een belangrijk aspect van de Wtta is dat alle schakels in de uitzendketen gecertificeerd moeten zijn. Dit betekent dat zowel grote als kleine uitzendbureaus zich moeten voorbereiden op deze nieuwe wetgeving. Martine: “Het is belangrijk om te weten waar jij staat. De hele keten moet namelijk gecertificeerd zijn. Daarvoor moet je met elkaar in gesprek. Zorg dat je weet van wie je personeel inhuurt en of alle partijen binnen de keten daadwerkelijk gecertificeerd zijn.”

Ben je inlener? Dan zul je zowel de partij die de medewerker aan jou ter beschikking stelt als de partij die het loon van de medewerker moeten controleren of zij zijn toegelaten binnen de wet. Het is verstandig om nu alvast na te gaan waar jij staat binnen deze keten. Worden jouw medewerkers doorgeleend? Leen jij in van een partij die een SNA gecertificeerd is? Probeer nu tijd te investeren in het in kaart brengen van alle schakels, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

2.    Zorg dat je op tijd begint!

Bedrijven moeten zich voor 1 januari of 1 juli 2026 melden. Weet tot welke groep je behoort, zodat je niet te laat bent. Ben je te laat? Dan heb je een volledig inspectierapport nodig voor 1 januari 2027. Het is belangrijk om te beseffen dat dit een verplichting is waar niet iedereen zich van bewust is. Martine: “Begin op tijd. Start bijvoorbeeld alvast met het bekijken van je documentatie, houd je softwaresysteem tegen het licht of schakel hulp in van een partij die je kan helpen met het in kaart brengen van de voorbereidende werkzaamheden.”

3.    Backoffice uitbesteden? Doe de check!

Besteed je je backoffice uit of ben je van plan dit te doen? Dan hoef je zelf niet toegelaten te worden tot de Wtta, maar jouw backoffice partij wel. “Zorg ervoor dat je tijdig informeert of jouw backoffice partij een certificering heeft en welke stappen zij gaan zetten om toegelaten te worden binnen deze wet”, zegt Martine. “Het is belangrijk om te kunnen vertrouwen op elkaar. Daarnaast is het wel belangrijk om zelf ook je verantwoordelijkheid te nemen .”

Ook is het belangrijk om duidelijk in beeld te hebben wat er van jou verwacht wordt vanuit jouw backoffice partij of inlener. Weet welke acties je de komende periode zelf zal moeten nemen om aan de voorkant te voldoen aan de nieuwe regels. Martine: “Denk bijvoorbeeld aan het aanleveren van uren van medewerkers. Het is straks onvoldoende om door te geven dat een medewerker op maandag 8 uur gewerkt heeft; hier moet een duidelijke urenspecificatie aan ten grondslag liggen. Bijvoorbeeld: Jan heeft op maandag gewerkt van 08.30-12.30 uur en 13.00-17.00 uur.” Het is dus belangrijk om daar nu alvast het gesprek over te voeren zodat je tijdig aanpassingen kunt doorvoeren.

Heb je vragen over de Wtta of ben je benieuwd hoe Nedflex je kan ondersteunen, bijvoorbeeld bij jouw backoffice? Neem gerust contact met ons op. We staan klaar om je te helpen en te adviseren, zodat jij goed voorbereid bent op de veranderingen die eraan komen.