WGA – Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

Een werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geraakt ontvangt een WGA-uitkering. De werknemer moet dan wel minstens 35%, maar minder dan 80% arbeidsongeschikt zijn.