WIA – Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen is een wet die een uitkering regelt voor de periode na de wettelijke loondoorbetalingstermijn van 104 weken. Als je langer dan 2 jaar ziek bent, kun je een WIA-uitkering aanvragen. Je moet dan wel minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn. Er zijn 2 soorten WIA-uitkeringen: de IVA-uitkering en de WGA-uitkering. Als je niet kunt werken heb je recht op een IVA-uitkering.